torna

Detall de la notícia

Imatge 4024946

El Govern es compromet a incrementar en 2M€ la partida d'IB3 per millorar les condicions dels treballadors

La mesura és fruit d’un acord del Govern amb els grups parlamentaris de Més per Menorca i el Pi

Les pròximes adjudicacions inclouran clàusules per afavorir la negociació col·lectiva d’un conveni i per puntuar les millores salarials


La consellera d'Administracions Públiques i Modernització del Govern de les Illes Balears, Isabel Castro, el representant de Més per Menorca, Josep Castells, i el del Pi-Proposta per les Illes, Jaume Font, han signat avui un protocol pel qual el Govern de les Illes Balears es compromet a incrementar en 2 milions d’euros la transferència de l’Administració de la Comunitat Autònoma a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB).

Aquest compromís d’augment pressupostari per a IB3 es tramitarà durant el primer trimestre de 2020 amb la modificació de l’estat de despeses dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears. L’objectiu de l’acord és aconseguir la millora de les condicions laborals dels treballador i treballadores de l’ens públic mitjançant dues mesures que s’introduiran en els plecs de condicions dels pròxims concursos d’adjudicació de serveis.

En concret, l'acord recull que els contractes d’adjudicació inclouran, com a condició especial d’execució, l’obligació de totes les empreses contractistes de promoure la negociació col·lectiva durant el termini d’execució dels contractes, a fi que els treballadors puguin negociar els convenis d’empresa corresponents per poder regular les condicions laborals i salarials dels propis treballadors de les empreses respectives.

A més, com a criteri d’adjudicació d’aquests contractes, s’introduiran clàusules que puntuaran la millora de les condicions salarials previstes al conveni estatal. La legislació de contractes del sector públic permet incloure en els contractes públics condicions especials d’execució, com ara les de caràcter social o relatives a l’ocupació. L’acord suposa la retirada per part dels diputats de MxMe i el Pi-Proposta per les Illes de les esmenes presentades al respecte durant la tramitació parlamentària del pressupost.