torna

Detall de la notícia

Imatge 4024004

El Consell de Govern autoritza incrementar en 237.000 les ajudes de minimis per replantar arbres fruiters de secà

El Consell de Govern ha autoritzat al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), entitat pública adscrita a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, incrementar en 237.000 € les ajudes de minimis per replantar arbres fruiters de secà.

Segons la resolució del president del FOGAIBA de dia 1 de juny de 2019, publicada en el BOIB, es convocaven ajudes de minimis per replantar arbres amb un crèdit de 712.500 €, finançats amb l’impost del turisme sostenible (ITS) de l’any 2018. No obstant això, segons l’acord del Consell de Govern de 26 d’octubre de 2018 es va aprovar la proposta de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible de destinar un import de 4.000.000 € al paisatge agrari, dels quals 950.000 es destinarien a l’actuació de replantació d’arbres. Per això, és necessari incrementar, en la convocatòria esmentada, el crèdit en 237.500 € per a l’exercici de 2019. El crèdit final és de 950.000 €.

El sector fruiter de secà, per la superfície que ocupa, té una gran importància en l’agricultura de les Illes Balears. Les espècies més importants del sector són l’albercoquer, l’ametler, la figuera, el garrover, la prunera i l’olivera. Aquests arbres formen una part inseparable del paisatge típic i dels recursos naturals de les Illes Balears i, per tant, la seva desaparició influiria de manera notable en aquest paisatge.

La major part de les explotacions d’albercoquers, ametlers, figueres, garrovers, oliveres i pruneres tenen dificultats per replantar els arbres morts, fet que pot conduir a l’abandonament d’aquestes explotacions a causa de la disminució del potencial productiu i de les malalties que els afecten. És necessari, per això, potenciar les agrupacions que siguin capaces de liderar aquest procés, com ara les cooperatives del camp i les societats agràries de transformació (SAT) de fruita seca.

El Consell de Govern ha d’autoritzar aquest increment de crèdit perquè és superior a 500.000 €.