torna

Detall de la notícia

Imatge 4021754

1.144 places a les Balears per a les oposicions docents del 2020

Inclouran places de música, arts escèniques, arts plàstiques i disseny

Del 2017 al 2020 s’hauran tret 3.481 places d’oposició

Es preveu convocar noves oposicions el 2021

Es manté una oferta destacada de places de suport educatiu

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, acompanyat de la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, han presentat avui l’oferta d’oposicions docents per al 2020 a les Illes Balears. En total es trauran 1.144 places a les Illes Balears distribuïdes entre infantil i primària, secundària, formació professional, escoles oficials d’idiomes, música i arts escèniques, i arts plàstiques i disseny.

La suma de l’oferta de places des del 2017 a la nova convocatòria del 2020, amb 1.144 places, suposa que des de 2017 s’hauran tret 3.481 places d’oposició. La convocatòria de totes aquestes places ha contribuït a la baixada de la taxa d’interins, ja que es va començar la legislatura amb un dels percentatges d’interins docents més elevats de l’Estat, el 37,14 % d’interins amb places vacants i actualment, després dels processos d’oposició del 2017, el 2018 i el 2019, s’ha baixat fins a un 28 % de mitjana. L’objectiu de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca és el de baixar el percentatge de docents fins arribar aproximadament a un 10 % del total, això dotaria les plantilles dels centres educatius de major estabilitat, que és un dels requisits indispensables per garantir la implantació de millores pedagògiques efectives. En aquest sentit, Martí March ha explicat que "amb aquestes oposicions esperam arribar ja a un 22% d'interins. Es tracten de xifres clares i contundents que demostren que la política d'aquesta Conselleria és la d'estabilitzar els docents". El conseller ha volgut destacar que es fa un esforç important per consolidar places a Eivissa i Formentera ja que són les illes que tenen una taxa d'interins més elevada.

Per la seva banda, la Rafaela Sánchez, ha destacat que "aquesta conselleria ha lluitat per estabilitzar les plantilles del centre, i ja es compta amb un 85% de places en plantilla de secundària i un 92% en primària, que són les places que es podent treure a oposició, i això permet que siguem una de les poques comunitats que treu places reals i no té professorat en situació d'expectativa de destí". 

Tot i que els percentatges més elevats de places corresponen a professors de secundària,  (557 places, el 48,68 %) i mestres d’infantil i primària (410 places, el 35,83 %), una de les novetats més destacables de la nova convocatòria d’oposicions és l'àmplia oferta de places de suport educatiu, un total de 132, que corresponen a les especialitats de pedagogia terapèutica (75) i audició i llenguatge (25) a primària i orientació a secundària (32).  Bona part de la raó d’aquest increment de l’oferta de places respon a la voluntat de la Conselleria d’incrementar la presència d’orientadors als centres de primària, a més de consolidar els equips de suport de tots els centres educatius.

Una de les novetats de la convocatòria del 2020 és que es treuen 36 places per a professorat de música i arts escèniques i 11 places per a professorat d’arts plàstiques i disseny. Cal recordar que el 2019 es varen oferir més places per a professorat de formació professional, i ara es tornen prioritzar les places de les especialitats en les quals hi ha més vacants i menys aspirants, com les que corresponen a especialitats musicals, d’arts plàstiques, d’alemany o relacionades amb ensenyaments tècnics de formació professional, com ara cuina o manteniment de vehicles, entre altres.

A nivell general es treuen a concurs un total de 115 places (78 a Mallorca, 17 a Menorca, 17 a Eivissa i 3 a Formentera). 

Les convocatòries d’oposicions per al 2018, el 2019 i el 2020 s’han plantejat de manera que cada opositor tingui dues oportunitats de presentar-s’hi.

En total, a Mallorca s’oferiran el 68 % de les places, el 9,52 % a Menorca, el 20,01 % a Eivissa i el 2,44% a Formentera.

 

RESUM PER COSSOS

MALLORCA

MENORCA

EIVISSA

FORMENTERA

TOTAL

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI

374

46

121

16

557

PROF. TÈCNICS FORMACIÓ PROFESSIONAL

78

17

17

3

115

PROF. ESCOLES OFICIALS IDIOMES

10

2

2

1

15

PROF. MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

18

10

8

0

36

PROF. ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

5

1

5

0

11

MESTRES INFANTIL I PRIMÀRIA

293

33

76

8

410

TOTAL

778

109

229

28

1144


Es pot consultar tota l’oferta de places per especialitats a la web de la Direcció General de Personal Docent:.

Places a totes les illes i de tots els cossos

La proposta d’oposicions per al 2020 és de 1.144  places: 410 a primària, 460 a secundària, 115 a formació professional, 15 a escoles oficials d’idiomes, 36 a música i arts escèniques i 11 a arts plàstiques i disseny. Per illes, s’ofereixen 778 places a Mallorca, 109 a Menorca, 229  a Eivissa i 33 a Formentera.

RESUM PER COSSOS

MALLORCA

MENORCA

EIVISSA

FORMENTERA

TOTAL

ANYS

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI

344

305

374

66

43

46

125

101

121

12

11

16

547

460

557

PROF. TÈCNICS FORMACIÓ PROFESSIONAL

0

115

78

0

20

17

0

29

17

0

4

3

0

168

115

PROF. ESCOLES OFICIALS IDIOMES

33

6

0

6

4

0

6

2

0

0

0

0

45

12

0

PROF. MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

6

0

18

1

0

10

1

0

8

0

0

0

8

0

36

PROF. ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

 

0

5

 

0

1

 

0

5

 

0

0

 

0

11

MESTRES INFANTIL I PRIMÀRIA

225

300

293

45

20

33

115

92

76

15

18

8

400

430

410

TOTAL

608

734

778

118

88

109

247

225

229

27

33

28

1.000

1.080

1.144

 

En el camí de l’estabilitat

A les oposicions del 2019 es varen adjudicar el 80 % de les places que es varen treure a concurs. Això suposa que es varen cobrir 856 places del total de 1.070 que integraven aquesta oferta d’oposicions. Només quedaren desertes 214 places, el 20 % del total.

El 86,8% de les places adjudicades han estat per a interins que han treballat els darrers 5 anys en algun centre públic de les Illes. Amb les places adjudicades des de l’any 2017 passat s’han estabilitzat 1.957 places, la majoria per a docents interins.

La intenció de la Conselleria és la de convocar noves oposicions també  el 2021, el 2022 i el 2023.

Tal i com ha passat enguany, es preveu que les proves d’oposició tinguin lloc el mes de juliol a totes les illes, de manera que hi hagi el termini de temps necessari perquè els nous funcionaris puguin optar a les seves places per al nou curs escolar.