torna

Detall de la notícia

Imatge 4019935

Convocatòria d'acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

En el BOIB núm. 166, de 10 de desembre, s’ha publicat una Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 5 de desembre de 2019 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació corresponent al programa comú «PC00009» del Pla Anual de Polítiques per a l’Ocupació (PAPE 2019).  

En el document adjunt es poden consultar les bases (annex 1) que regiran la convocatòria del procediment, així com el nombre de places de les qualificacions professionals convocades, amb indicació de les unitats de competència, el certificat de professionalitat, el títol de formació professional i el centre seu (principal i auxiliar) de cada qualificació professional (annex 2).

El termini de sol·licitud d’inscripció al procediment és del 3 al 13 de gener de 2020.

Trobareu més informació a l’enllaç adjunt. 

Novetats

31/08/2020 - Resolució de 26 d'agost per la qual es modifica la designació de les persones que han d’actuar com a assessors i avaluadors.

13/07/2020 - Resolució per la qual es modifica la designació de les persones que han d’actuar com a assessors i avaluadors.

22/06/2020 - Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Formació Professional i
Ensenyaments Artístics Superiors de 3 de juny de 2020 per la qual es nomenen les persones que han
d’actuar com a assessors i avaluadors.

09/06/2020 - Resolució per la qual es nomenen les persones que han d'actuar com a assessors i avaluadors.   

02/06/2020 - Resolució per la qual es modifica la designació de les persones que han d’actuar com a membres
de les comissions d’avaluació.

25/02/2020 - Resolució per la qual s’anul·la la qualificació professional SSC451_3, Promoció per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes.

18/02/2020 - Resolució de correcció d’errades.

13/01/2020 - Nomenament de les persones que han d'actuar com a membres de les comissions d'avaluació.