torna

Detall de la notícia

Imatge 4019148

La Conselleria de Salut i Consum impulsarà la tramitació de la Llei de Consum per tal que es pugui aprovar en 2021

La tramitació de la nova Llei de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears serà una prioritat de la Direcció General de Consum, ha manifestat la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, durant la segona reunió anual del Consell de Consum i la primera de la legislatura. Gómez ha indicat que l’objectiu és impulsar la tramitació per tal que la norma es pugui aprovar el 2021.

Durant el Consell de Consum ─al qual ha assistit també el director general Fèlix Alonso,  i en el qual participen representants d’associacions de consumidors, patronals i de les diferents administracions─, la consellera ha explicat que el tràmit administratiu de la normativa abans de l’entrada al Parlament es pot estendre entre sis i vuit mesos, i ha afegit que l’objectiu és que ho faci a finals de 2020 per tal que la llei es pugui aprovar el 2021.

La consellera ha recordat algunes de les novetats que inclourà la nova normativa, com són la incorporació dels conceptes «persones vulnerables» i «col·lectius subjectes a protecció especial», és a dir, gent gran i menors d’edat, persones discapacitades, dones embarassades, persones sense recursos i amb risc d’exclusió social.  

A més, la llei incrementarà la protecció de les persones consumidores en el mercat d’habitatge i incorporarà un nou capítol per a la protecció de les persones usuàries dels serveis d’intermediació financera. També reforçarà el paper de la Junta Arbitral i es donarà cobertura legal a les competències en matèria de consum que exercien els municipis.

Gómez ha aprofitat la trobada per fer un repàs de les fites assolides per la Direcció General de Consum en 2019 en matèria de formació, inspecció, arbitratge i gestió de reclamacions, les quals s’han multiplicat gràcies en bona part a l’entrada en funcionament de la reclamació electrònica sense necessitat de DNI electrònic.

Finalment, Gómez ha agraït als treballadors de la Direcció General de Consum la labor excel·lent feina que fan cada dia per millorar el servei a la ciutadania.