torna

Detall de la notícia

Imatge 4527582

Map teatre

La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura i la Conselleria d’Educació i Formació Professional  posen en marxa el programa MAP teatre (Motiva’t, acciona’t i projecta’t des del teatre).

MAP teatre és un programa de formació i innovació educativa que pretén facilitar als centres educatius el desenvolupament de l’expressió artística com a mitjà de comunicació i comprensió dels éssers humans. Com a programa d’experiència formativa inclou 30 hores de formació permanent obligatòria per als docents participants, dotze de les quals són presencials fora de l’horari lectiu.

L’acrònim neix de les sigles de l’imperatiu de tres verbs: Motiva’t, Acciona’t i Projecta’t, que, a més d’expressar desig, ordre i consell, donen als infants i joves el protagonisme del seu propi aprenentatge.

Finalitat

Fomentar i posar en valor projectes artístics als centres educatius d’educació secundària obligatòria de les Illes Balears.

Destinataris

  • Poden participar en aquesta convocatòria tots els centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen estudis d’educació primària i d’educació secundària obligatòria i batxillerat dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.
  • Poden participar en el programa 10 centres d’educació primària, amb un màxim de 20 grups d’alumnes de 5è i 6è, i 10 centres d’educació secundària obligatòria i batxillerat amb un màxim de 20 grups de 3r i 4t d’ESO o batxillerat. Cada centre pot presentar una única sol·licitud de participació especificant els grups pels quals fa la sol·licitud.

 

Més informació

  • Servei d’Innovació Educativa. Telèfon: 971 177 781. Adreça electrònica: sie@dgice.caib.es

 

Accediu a MAP teatre curs 2021-2022

Accediu a MAP teatre curs 2020-2021