torna

Detall de la notícia

Imatge 4527582

MAP teatre

Descripció del programa

 MAP teatre és un programa de formació i innovació educativa que pretén facilitar als centres educatius d’educació primària, d’educació secundària obligatòria i el desenvolupament de l’expressió artística com a mitjà de comunicació i comprensió dels éssers humans.

La Direcció General de Cultura i la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa posen a disposició dels docents, per una part, els especialistes d’arts escèniques, i, per l’altra, la formació permanent del professorat per a la producció de les obres teatrals (Educació Primària) i els curtmetratges (ESO i Batxillerat.

•    Presentació del programa.
•    Formació permanent del professorat.
•    Treball a l’aula entre alumnes, docents i especialistes d’arts escèniques.
•    Representació de l’obra teatral (primària) i projecció el curtmetratge (ESO i Batxillerat) al centre educatiu.
•    Memòria final del programa.

Finalitat

 Facilitar als centres educatius el desenvolupament de l’expressió artística com a mitjà de comunicació i comprensió dels éssers humans i la  producció d’una obra teatral (Educació Primària) i d’un curtmetratge a partir d’un text clàssic de la dramatúrgia teatral treballat en llengua catalana.

Persones destinatàries

Alumnat de 5è i 6è educació primària, 3r i 4t d’educació secundària obligatòria i batxillerat de 20 centres docents sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional de les Illes Balears

Més informació

Servei d’Innovació Educativa

sie@dgice.caib.es

971 177 781

 

Accediu a MAP teatre curs 2022-2023

Accediu a MAP teatre curs 2021-2022

Accediu a MAP teatre curs 2020-2021: