torna

Detall de la notícia

Imatge 4011412

Les Illes Balears són el territori de l'Estat que més creix en inversió en R+D

 

L'arxipèlag també és capdavanter en creixement de personal dedicat a la recerca. Destaca l’espectacular creixement de la despesa en R+D per part de les empreses

El conseller d'Educació, Universitat i Recerca, Martí March; la secretària autonòmica d'Universitat, Recerca i Universitat, Agustina Vilaret i el director general de Política Universitària i Recerca, Josep Lluís Pons, han valorat aquest dilluns les dades de despesa en R+D (Recerca i Desenvolupament) publicades recentment per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En l'informe anual que presenta aquest organisme estatal apareixen les dades del 2018 per comunitats autònomes. La despesa en R+D es calcula sumant la inversió de l'administració pública, la de les universitats i ensenyament superior i, finalment, la despesa del sector privat. Per a obtenir les dades d'aquest darrer segment, l'INE fa enquestes a empreses.

Segons l’estadística de l’INE les Illes Balears ha estat el territori de l’Estat espanyol que més ha crescut en inversió R+D durant el 2018, ocupant la primera posició entre totes les comunitats autònomes, amb un increment del 13,2% respecte de l'any anterior.. El 2017 les Balears també fou la CA que va liderar aquest indicador, constatant la tendència a l’alça de tota la legislatura passada. De fet, el 2015 la inversió fou de 89M i any rere any s’ha anat incrementant fins arribar al 128,5M€ de 2018, el màxim històric en despesa R+D a Balears. D’aquest total, 50,5M corresponen a la universitat i ensenyament superior, 43,8M a les empreses i 33,9M a l’administració.

Pel que fa la xifra de persones que treballen en R+D és de 2.685 persones i, altra vegada, les Illes Balears són el territori que més creix amb un 21,8% respecte del 2017. En aquest apartat també es tracta del màxim històric a les Illes Balears. Un dels elements que més han contribuït a l’increment d’inversió en R+D els darrers anys ha estat l’espectacular creixement de la despesa procedent del sector empresarial. Per tercer any consecutiu les Balears han comptat amb el major increment de despesa en aquest àmbit. Així el 2016 va ser de 18,8M (41’2%), el 2017 de 29,2M (51,2)% i el 2018, de 43,8M (66,84%). En canvi, mentre que a nivell estatal la mitjana de despesa del 2018 fou d'un 1,24% del PIB, a les Balears és del 0,41%, molt lluny d’aquesta xifra. I tot i que cal recordar que les Balears és una comunitat autònoma amb un PIB alt, aquesta dada posa en evidència que encara queda un llarg camí per recórrer i per tant s’ha de continuar millorant la inversió en R+D i incrementant el nombre de personal dedicat a la recerca a les Balears.

Acostar la ciència a la societat i fomentar la recerca amb la participació competitiva de la UIB

Les dades de l’INE mostren la necessitat de continuar amb les polítiques impulsades la passada legislatura millorant la inversió en R+D i les accions derivades de l’impuls de la transferència del coneixement previstes en el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació (2018-2022) i en les actuacions de l’especialització intel·ligent de les Illes Balears (2014-2020). A més, es pretén continuar la tasca d’enfortir el sistema R+D+i, la participació de les empreses i la col·laboració amb els centres públics de recerca, així com l’impuls de la internacionalització i a l’economia del coneixement. El principal organisme públic d’investigació (OPI) de Balears és la UIB i s’ha de recordar que any rere any millora la seva producció científica amb dades com ser una de les 500 millors universitats del món segon l’índex de Shangai.

Cal esmentar que els pressuposts de 2020 preveuen dos nous projectes de l’àmbit de la recerca finançats a través de l’ITS: una convocatòria de beques de mobilitat per a becaris predoctorals i per a postdoctorats, per valor de 850.000 euros i la creació de la Unitat de Cultura Científica per apropar la ciència a la societat, amb una inversió de 600.000 euros. A més, hi ha prevista una inversió de 961.000 euros en ajuts per a la formació de personal investigador i 748.000 euros pera dinamitzar recursos del sistema de Ciència i Tecnologia, entre d’altres

Programes de foment de la recerca

L’any 2020 la Direcció General de Política Universitària i Recerca té previst incrementar el 2020 les ajudes per fomentar la recerca a través de Talent i del programa d’impuls a l’excel·lència. El programa Talent inclou un total de 38 ajuts, dels quals 10 són per a la formació de personal investigador (FPI) a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a Balears, 2 per a la formació de personal investigador empresarial (FPI-E) a empreses ubicades a Balears, 5 ajuts (1 més que el 2019) per al programa Margalida Comas per a joves investigadors, 5 del programa Vicenç Mut per a investigadors sèniors i la nova incorporació del programa Vicenç Mut Estabilitat que suposa 3 nous contractes per investigadors post doctorals que ja hagin finalitzat el Margalida Comas i 12 per a la contractació de tècnics de recerca En total es destinaran 4.244.000€ en convocatòries plurianuals competitives en aquest programa.

Dins el programa Talent el 2020 s’incorpora una convocatòria de Borses de viatges amb tres modalitats: per becaris predoctorals en actiu, per investigadors post doctorals en actiu i per doctorats que hagin llegit la seva tesi (fins a tres mesos d’estada). En el cas de l’impuls a l’excel·lència es dona continuïtat als projectes propis de recerca amb una nova convocatòria de 1.500.000 euros. Actualment s’està preparant una nova convocatòria per finançar organització de congressos i activitats de divulgació i una per Accions d’Especial Interès, així com una convocatòria per projectes cooperats entre empreses i centres de recerca amb l’objectiu de promoure la col·laboració Universitat-Empresa.  El programa de Impuls a l’excel·lència preveu publicar convocatòries competitives plurianuals per valor de 4.235.000€ al llarg de 2020.