torna

Detall de la notícia

Imatge 4010803

Programa pilot d'innovació educativa "MAP teatre". Curs 2019-2020

La Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat i la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca inicien durant el curs 2019-2020 el programa pilot d’innovació educativa “MAP teatre” (Motiva’t, acciona’t i projecta’t des del teatre).

Finalitat

Fomentar i posar en valor projectes artístics als centres educatius d’educació secundària obligatòria de les Illes Balears.

Destinataris

Tots els centres educatius sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears que imparteixen educació secundària obligatòria i batxillerat durant el curs 2019-2020.

Termini d’inscripció

Del 2 al 13 de desembre de 2019.

Més informació

  • Servei d’Innovació Educativa. Telèfon: 971 177 781. Adreça electrònica: sie@dgice.caib.es

Novetats

20/12/2019 - Publicació de la llista definitiva de centres seleccionats admesos i exclosos.

18/12/2019 - Publicació de la llista provisional de centres seleccionats.