torna

Detall de la notícia

Imatge 4000694

Nous centres, ampliacions i millores diverses a càrrec dels 31 milions d'IBISEC per a 2020

Es preveu cinc nous col·legis I deu ampliacions de centres educatius

El projecte de Pressupostos Generals de la CAIB per a 2020 preveu unes inversions a càrrec de l’IBISEC en infraestructures educatives de  31.440.901 €, que inclouen el finançament via ITS per un import global de 13.640.901 €, corresponent als projectes de Reforma de la Sala Augusta de Maó per ubicar-hi el Conservatori de Menorca (6.911.620 €), el nou centre integrat d’FP d’Hoteleria i Turisme a Ciutadella (3.190.493 €),  l’ampliació de l’IES Isidor Macabich d’Eivissa (2.827.353) i la Reforma del Pavelló 7 del Quarter General Luque d’Inca per ubicar-hi el Museu de l’Educació (711.435 €).

Els 17.854.732 € restants es distribueixein de la forma indicada a la taula següent, i preveuen la finalització de la construcció del nou CEIP Sant Ferran a Formentera i l’inici de la construcció de 5 CEIPS (Caimari, Campos, Can Picafort, Inca i Sa Pobla).

Cal assenyalar que les partides econòmiques corresponents a aquestes actuacions són plurianuals, i per això no reflecteixen el cost total de l’actuació, que es projecta en més d’un exercici pressupostari, depenent de la data prevista d’inici de les obres, que és diferent en cada cas.

De la mateixa forma, es preveu dur a terme o iniciar 10 ampliacions de centres (CEIP Ses Cases Noves de Marratxí, CEIP Guillem Ballester i Cerdó de Muro, CEIP Escola Nova de Porreres, CEIP Simó Ballester de Manacor, CEIP Punta de n’Amer de Sant Llorenç, CEIP Montaura de Mancor de la Vall, CEIP Sant Miquel de Sant Llorenç, CEIP Mª de Deu de la Consolació de Santanyí, IEs Porreres i IES Portocristo), iniciar la construcció de 5 gimnassos (CEIP Puig d’en Valls de Santa Eulària, CEIP Xaloc de Calvià, CEIP Pere Cerdà de Sóller, CEIP Na Penyal de son servera i CEIP Joan Mas i Verd de Montuiri) i dur a terme reformes diverses, entre les quals destaca la reforma integral del CEIP Sa Torre de Manacor, amb una inversió prevista de 840.353 €.

S’inclou així mateix una partida de 3.071.718 € per a altres obres no especificades  i per dur a terme actuacions d’urgència no previstes.

 

Títol projecte/actuació

2020

Nou CEIP Caimari

70.474 €

Nou CEIP Campos

840.022 €

Nou CEIP Can Picafort

109.500 €

Nou CEIP Sant Ferran (Sant Ferran-Formentera)

3.600.000 €

Nou CEIP Inca+Nou CEIP Sa Pobla+Ampl. IES Porreres

151.524 €

Ampliació CEIP SES CASES NOVES

1.502.468 €

Ampliació CEIP GUILLEM BALLESTER I CERDÓ

570.526 €

Ampliació CEIP ESCOLA NOVA

1.134.913 €

Ampliació CEIP SIMÓ BALLESTER

1.186.667 €

Ampliació CEIP PUNTA DE N'AMER

834.889 €

Ampliació IES PORTO CRISTO

368.676 €

Ampliació CEIP Montaura

86.367 €

Ampliació CEIP Sant Miquel

81.176 €

Ampliació CEIP Mª de Déu de la Consolació

50.000 €

Reforma CEIP SA TORRE

840.353 €

Gimnàs CEIP Puig d’en Valls

55.556 €

Gimnàs CEIP Xaloc

55.556 €

Gimnàs CEIP Pere Cerdà

55.556 €

Gimnàs CEIP Na Penyal

55.556 €

Gimnàs CEIP Joan Mas i Verd

55.556 €

Reforma antic gimnàs IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA

398.057 €

Accessibilitat CEIP Cas Saboners

430.000 €

Tancament IES Cap de Llevant

315.000 €

Menjador CEIP Miquel Costa i Llobera

105.605 €

Reforma CEIP Sa Casa Blanca

106.366 €

Substitució persianes CEIP ES PUIG

361.224 €

Rehabilitació CEPA JOAN MIR I MIR

1.361.428 €

OBRA MENOR

3.071.718 €

No apareixen al pressupost d’inversions de l’IBISEC actuacions que està previst iniciar o completar durant 2020 com són l’acabament dels CEIPs d’Alcúdia i Sant Josep de Sa Talaia, l’ampliació del CEIP Blai Bonet de Santanyí o l’inici de la construcció del nou CEIP Es Mercadal, ja que es financien mitjançant convenis amb els ajuntaments respectius.