torna

Detall de la notícia

Imatge 3997612

Ordre per la qual es regula la composició, l'estructura i el funcionament del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears

En el BOIB núm. 158, de 21 de novembre, s’ha publicat l’Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 18 novembre de 2019 per la qual es regula la composició, l’estructura i el funcionament del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears.   

El Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears està adscrit a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i té la seu a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, que té les competències en matèria d’educació de persones adultes.

Novetats

17/12/2022 - Publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2022 per la qual s’aprova la substitució d’un vocal suplent del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears.

26/05/2022 - Publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 20 de maig de 2022 per la qual s’aprova la substitució d’un vocal suplent del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears.

17/03/2022 - Publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional d'11 de març de 2022 per la qual s’ordena la publicació del reglament de funcionament intern del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears.

05/03/2022 - Publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 22 de febrer de 2022 per la qual s’aprova la substitució d’un vocal titular i un vocal suplent del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears. 

21/10/2021 - Publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 14 d’octubre de 2021 per la qual s’aprova la substitució de dos membres titulars i cinc membres suplents del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears. 

13/02/2021 - Publicació de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca d'1 de febrer de 2021 per la qual s’aprova la substitució d’un membre suplent del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears. 

16/11/2020 - Publicació de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 6 de novembre de 2020 per la qual es nomenen determinats membres titulars i suplents del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears.   

Documents