torna

Detall de la notícia

Imatge 3997612

Ordre per la qual es regula la composició, l'estructura i el funcionament del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears

En el BOIB núm. 158, de 21 de novembre, s’ha publicat l’Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 18 novembre de 2019 per la qual es regula la composició, l’estructura i el funcionament del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears.   

El Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears està adscrit a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i té la seu a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, que té les competències en matèria d’educació de persones adultes.