torna

Detall de la notícia

Imatge 3997452

La DG Funció Pública del Govern llança la campanya "Espai lliure d'assetjament" dirigida al personal de serveis generals de la CAIB

La iniciativa pretén desterrar conductes sexistes dels espais de feina a diferents conselleries i s’emmarca dins el Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones

 

La Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears ha llançat aquesta setmana la campanya “Espai lliure d’assetjament” dirigida als més de 4,500 treballadors i treballadores públics que fan feina al sector de serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La iniciativa s’emmarca dins les accions previstes al II Pla d'Igualtat entre Dones i Homes dins l'Àmbit dels Serveis Generals de l'Administració de la CAIB per al període 2016-2019 i aprofitant la proximitat del Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones el pròxim 25 de novembre.

Segons ha explicat la conselleria d’Administracions Públiques i Modernització, Isabel Castro, s’ha dirigit al conjunt de personal públic d’aquest sector una enquesta per correu electrònic amb qüestions que cerquen informar i conscienciar sobre les conductes que poden ser constitutives d'assetjament sexual, per raó de sexe, d'orientació sexual, d'identitat de gènere i d'expressió de gènere, encara que sigui en un grau lleu.

“No podem ser insensibles a les situacions d’incomoditat o inclús als problemes d’estrès i ansietat als quals podem estar sotmetent els nostres companys i companyes sense ni tan sols adonar-nos. Som responsables de reproduir certes conductes poc adequades però que ho feim sense pensar-hi molt, ja que algunes han format part de la nostra quotidianitat i per això estan acceptades socialment”, ha afegit la consellera.’altra banda, la directora general de Funció Pública i Administracions Públiques, Irene Truyols, ha animat al conjunt de treballadors i treballadores públiques de serveis generals de la CAIB a emplenar aquesta enquesta i comprometre’s a mantenir conductes adequades per promoure el treball en un espai lliure d'assetjament. «Qui empleni aquesta enquesta podrà sol·licitar un cartell amb el logotip de la campanya per penjar en el seu espai de treball i mostrar així el seu compromís», ha animat la directora general.

L’enquesta està conformada per un breu formulari en el qual es crida l’atenció envers fets com ara comentaris, rumors o acudits de contingut sexista, homòfob o poc respectuós amb les diferents orientacions sexuals o identitats de gènere; l’intercanvi de vídeos inapropiats o degradants; la invasió de l’espai personal d’un company o companya de manera innecessària; i fins i tot la complicitat i tolerància davant aquestes actituds per part d’altres persones.

 

II Pla d’Igualtat

El Consell de Govern va aprovar el 8 de juliol de 2016 el II Pla d'Igualtat entre Dones i Homes dins l'Àmbit dels Serveis Generals de l'Administració de la CAIB per al període 2016-2019. La Comissió Tècnica de Seguiment del Pla d'Igualtat va elaborar aquest II Pla tenint en compte les conclusions de l'informe d'avaluació final del I Pla i els resultats de l'enquesta que es va passar al personal del seu àmbit d'aplicació, amb l'objectiu de conèixer la situació actual i l'opinió dels empleats i empleades.

Aquest pla es configura a partir dels eixos següents: 1. Cultura d'igualtat i empoderament de les dones; 2. Accés, promoció i condicions de treball; 3. Conciliació i corresponsabilitat; 4. Imatge i llenguatge igualitari; 5. Situacions d'especial protecció; i 6. Mesures instrumentals complementàries.

Com a principals objectius que es pretenen, es poden destacar l’augment del nombre de persones formades a través del programa d'autoformació de l'EBAP i la programació de formació específica segons les necessitats dels col·lectius destinataris; l’elaboració i execució d’un pla de difusió de les mesures aprovades; el foment de la presència de les dones en llocs directius i en òrgans de decisió; la incorporació de la perspectiva de gènere en la gestió dels recursos humans, en la formació i en la prevenció de riscs laborals; la innovació en matèria de conciliació de vida laboral, personal i familiar i sensibilització de la necessitat de ser corresponsables; i la conscienciació de la importància de defensar un ambient de treball respectuós amb totes les persones i lliure de qualsevol tipus de discriminació o assetjament sexual, per raó de sexe o d'orientació sexual.