torna

Detall de la notícia

Consulta prèvia a la redacció del Projecte de decret pel qual es regulen els requisits per exercir l'activitat d'agent immobiliari i el seu registre administratiu a les Illes Balears

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer aportacions.

A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

  1. a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.
  2. b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  3. c) Objectius de la norma.
  4. d) Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries

 

Així, abans de la redacció del Projecte de decret pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’agent immobiliari I el seu registre administratiu, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest Portal, o per escrit dirigit a la Direcció General d’Habitatge de la Conselleria de Mobilitat I Habitatge, carrer de la Palma, 4, 07003 de Palma, en el mateix termini.