torna

Detall de la notícia

Imatge 3996904

Més de 200 docents de 126 centres de Mallorca participen de la Trobada de coordinadors/es de convivència i de coeducació

\Una tretzena d’associacions i entitats han donat a conèixer  als docents els recursos dels que disposen per millorar la convivència i combatre les desigualtats de gènere

\ De la jornada ha participat el Guanyador del premi al docent més innovador d’Espanya al Certamen D+I (2016), Juan de Vicente Abad, entre d’altres

\ La finalitat es donar-los a conèixer tots els recursos que tenen al seu abast per millorar la convivència i la coeducació

 \Aquesta Trobada tanca les Jornades celebrades les darreres setmanes a totes les Illes amb la participació de més de 330 docents i 203 centres


La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, mitjançant l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (Convivèxit) celebra avui les V Jornades de coordinadors de convivència i III de coordinadors de coeducació que ha ajuntat a més de 200 coordinadors/es de convivència i de coeducació de 126 centres de Mallorca.

Amb la participació de 13 entitats i associacions com l’IBDona, Direcció General Coordinació (Presidència), Direcció General Infància, Joventut i Família, Direcció General Salut Programa "Amb tots els sentits", Fundació Bit, FAPA Mallorca, COPIB, Policies tutors, Ben Amics, Homes Igualitaris, Balears Diversa, La Lio Parda i Arena Petit, es celebra aquesta Trobada amb l’objectiu de donar a conèixer als docents tots els recursos que tenen al seu abast perquè els puguin posar en pràctica i implementar així les accions necessàries per millorar la convivència i la coeducació a les aules.

Cal destacar que de la Jornada participen referents nacionals en convivència i orientació com el ponent Juan de Vicente Abad, guanyador del Premi al docent més innovador d’Espanya al Certamen D+I (2016). De Vicente és Orientador i professor en l'Institut públic IES Miguel Catalán de Coslada, Madrid i és un dels grans referents en l'aplicació de la metodologia educativa coneguda com a Aprenentatge i Servei Solidari (APS) - L'Aprenentatge Servei permet connectar els coneixements apresos a l'aula amb la prestació de serveis solidaris per a millorar la comunitat i l'entorn més pròxim: la ciutat, els seus barris, etcètera.- i és a més expert en resolució de conflictes, convivència escolar i interculturalitat.

A les Jornades també està previst la presentació del llibre "Assetjament escolar: una intervenció breu i estratègica a les Illes Balears", a càrrec dels seus autors Jordi Collell i Carme Escudé.

Durant la Jornada els més de 200 coordinadors participen de nou cercles amb representants de centres educatius que, intercanviaran les seves experiències en: Projectes coeducatius per fomentar la igualtat (Primària), projectes coeducatius per fomentar la igualtat (Secundària), pràctiques restauratives: Temps de cercle, pedagogia queer: una eina per treballar la diversitat afectivo-sexual, entorns generadors de convivència positiva (Primària i de Secundària), protocol d’assetjament, programes de Menor i; riscos i reptes de les tecnologies.

La jornada tanca amb una taula rodona oberta al públic on Laura Sabaté i Ester Morillas de la Fundació Futbol Club Barcelona, i Iñaki Alonso de la Fundació Athletic Club de Bilbao tractaran el tema “Esports i Igualtat”.

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, serà l’encarregat de tancar la jornada.

Un curs per a la coeducació

El curs 2019-20 té com a un dels objectius més destacats la posada en marxa del Pla de Coeducació de les Illes Balears, elaborat per a una àmplia representació de col·lectius i de presentació imminent.

Aquest Pla és la culminació de tot un seguit d’iniciatives impulsades des del Govern als centres educatius encaminades a millorar el tractament de la igualtat i la prevenció de la violència cap a les dones.

Des del curs 2017-2018 s’ha inclòs en les instruccions dels centres una hora de coordinació per a l’agent de coeducació i s’han incorporat elements referents a la violència masclista en el protocol d’assetjament entre iguals, a més d’implementar el programa de formació i transferència als centres educatius «Coeducació als centres educatius». Actualment, 183 centres tenen agent de coeducació.

Per altra banda, les memòries del centre recullen com les relacions entre professors i alumnes, les relacions entre l’alumnat, les relacions entre els docents i les relacions amb les famílies. Per tant, la percepció del clima de convivència en la immensa majoria dels centres educatius de Balears és bona o molt bona.

Els programes preventius per millorar la convivència augmenten cada any; el curs 2018-2019 n’hi ha sobre: foment de la cohesió dels grups (240), educació social i emocional (190), programes de mediació (108) i formació de cibermentors (30).

Els centres també disposen de programes específics, especialment per al foment de la igualtat de gènere (233), el respecte a la diversitat sexual i la prevenció de l’homofòbia (128) i la prevenció de l’abús sexual (97).

Quant a la coeducació, els centres educatius han mostrat un notable dinamisme. Així:

241 centres han visualitzat les dones com a referents als diferents àmbits de la vida i el coneixement.

42 centres han implicat al claustre complet de professors per impartir les assignatures amb perspectiva de gènere

199 han organitzat actes commemoratius (191 el 8 de Març, Dia Internacional de les Dones; 134 el 25 de Novembre, Dia contra la Violència Masclista, i 6 el 23 de Setembre, Dia contra l’Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, Nens i Nenes).

184 centres han sensibilitzat amb campanyes l’alumnat i 41 les famílies.

183 centres han inclòs la coeducació en els objectius curriculars.

168 centres disposen de material didàctic amb perspectiva d’igualtat i 105 han detectat i eliminat materials didàctics que no respectaven la igualtat.

164 centres han organitzat l’espai del centre des d’una perspectiva igualitària.

57 centres han visualitzat els col·lectius LGTBI+ com a referents als diferents àmbits de la vida i del coneixement.

Amb aquesta trobada a Mallorca es tanquen les V Jornades de coordinadors de convivència i III de coordinadors de coeducació de les que han participat a totes les Illes Balears més de 350 docents de 203  centres educatius de Balears.