torna

Detall de la notícia

Imatge 3990520

Ordre de l'11 novembre de 2019 per la qual es regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors

En el BOIB núm. 156, de 16 de novembre, s’ha publicat l’Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de l’11 novembre de 2019 per la qual es regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors. Aquesta Ordre té per objecte regular les pràctiques acadèmiques externes que en el marc de la seva formació acadèmica duen a terme els alumnes dels centres docents que imparteixen ensenyaments artístics superiors a les Illes Balears.