torna

Detall de la notícia

Imatge 3986788

Afers Socials amplia la subvenció del 0,7% de l'IRPF en 351.500 euros perquè les entitats puguin adquirir vehicles per fer la seva tasca social

Fina Santiago entrega una furgoneta adaptada a REHACER

La consellera d’Afers Socials i Esports amplia en 351.500 euros la convocatòria de subvencions a entitats del tercer sector per finançar programes d’interès general a càrrec de l’assignació del 0,7% de l’IRPF 2018-2019. En aquesta ampliació de convocatòria, s’especifica que aquest nou crèdit ha de servir per finançar l’adquisició de vehicles perquè les entitats puguin fer la seva tasca social. Gràcies a una convocatòria prèvia, avui la consellera Fina Santiago entrega als usuaris l’Associació per a la Rehabilitació d’Accidentats Cerebrals de Balears REHACER una furgoneta adaptada.

A partir de la publicació de la convocatòria en el BOIB, les entitats tenen quinze dies hàbil per presentar les seves sol·licituds. L’import màxim que podran sol·licitar per adquirir un vehicle per a la prestació de serveis socials serà de 50.000 euros. La conselleria d’Afers Socials concreta que per rebre aquesta subvenció han de donar resposta a necessitats d’atenció prioritària com les següents:

 - Discapacitat física, psíquica o sensorial.

- Dificultats d’integració familiar o comunitària derivades de malalties mentals i malalties cròniques.

- Dificultats d’integració social vinculades a condicions laborals precàries, desocupació i pobresa.

- Necessitat social, com la relacionada amb la manca d’habitatge o amb la desestructuració familiar.

- Vulnerabilitat, risc o desemparament per a la gent gran, els infants i les persones adolescents.

- Violència masclista i les diverses manifestacions de violència familiar.

- Discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, discapacitat, malaltia, ètnia, cultura o religió o per qualsevol altra raó.

- Dificultat d’integració familiar o comunitària derivada de la drogodependència i d’altres addiccions.

- Vulnerabilitat, exclusió i aïllament socials.

- Problemes de convivència i de cohesió social.

- Urgències socials.

- Emergències socials per catàstrofe.

En total, una vegada incorporat el darrer increment de 351.500 euros a la convocatòria de subvencions de l’àmbit social de l’IRPF 2018-2019, el crèdit total que hauran rebut les entitats del tercer sector per aquesta via serà de 4.034.300 euros.

REHACER

Gràcies a la primera part d’aquesta convocatòria de subvencions en l’àmbit social del 0,7 % de l’IRPF 2018-2019, avui, la consellera Fina Santiago lliura una furgoneta adaptada per als usuaris l’Associació per a la rehabilitació d’Accidentats Cerebrals de Balears REHACER amb un cost total del projecte de 30.000 euros.

Paral·lelament, i dins el mateix projecte, REHACER també ha rebut 8.336 euros provinents de les subvencions de l’IRPF 2018-2019 per a informació i recolzament a les famílies afectades per dany cerebral adquirit.

La consellera celebra que, a la fi, es puguin fer accions tan rellevants com aquesta, ja que fins fa dos anys l’Estat no permetia que les comunitats autònomes gestionassin les subvencions del 0,7 % de l’IRPF com li exigien diferents sentències del Tribunal Suprem i que va ordenar complir el Tribunal Constitucional l’any 2017.

Santiago celebra que, gràcies que les Illes Balears gestionen directament els doblers que els contribuents illencs destinen a fins socials amb la casella del 0,7 % de l’IRPF, associacions com REHACER, d’àmbit local, poden rebre subvencions per ajudar els que tenen a prop.

Quan la gestió era competència ministerial només podien optar a les subvencions de l’IRPF les entitats del tercer sector d’àmbit estatal, sense la possibilitat que entitats que fan una gran tasca a tota la comunitat autònoma o a pobles de les Illes Balears se’n poguessin beneficiar.

Cal tenir en compte que REHACER és una entitat sense ànim de lucre formada per persones afectades per dany cerebral adquirit i les seves famílies. La finalitat de REHACER és millorar la qualitat de vida i la integració de les persones amb Dany Cerebral Adquirit i els seus familiars, defensar els seus drets, promoure la creació de recursos per a la seva atenció i sensibilitzar a la societat sobre aquesta realitat.