torna

Detall de la notícia

Imatge 3979138

El FOGAIBA fa efectiu el pagament d'11,1 milions de la PAC a la bestreta

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), organisme que depèn de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha executat el pagament d’11.198.471 euros a la bestreta d’algunes ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC). El pagament fa referència a les línies d’ajudes de superfícies (el pagament bàsic, el verd i el règim de petits agricultors) i les de ramaderia (vacum de llet, vaques dides, oví i caprí).

La partida més elevada és del pagament bàsic (5.253.476 euros), seguit del verd (2.652.216 euros), el d’oví (1.847.234 euros), el de vacum de llet (608.730 euros), el de règim de petits agricultors (534.428 euros), el de vaques dides (243.662 euros), el d’oví-caprí de drets especials (42.602 euros) i el de caprí (16.120 euros). En total, el 2019 es pagaran quasi 28 milions d’euros, una xifra molt similar a la d’anys anteriors.

Com a novetat, enguany el pagament és un 20 % superior al de la resta d’anys per mor de la situació de sequera. El reglament europeu estableix que la bestreta —autoritzada per la Unió Europea— pot ser de fins al 50 % d’aquestes línies d’ajuda. No obstant això, a causa de la manca de pluges en alguns territoris —entre els quals, les Illes Balears—, es va sol·licitar a la Comissió Europea l’increment per a aquesta campanya de 2019 del percentatge de bestreta d’ajudes directes fins al 70 %, per tal de permetre als agricultors i ramaders cobrar uns imports superiors i poder pal·liar els efectes de la sequera.

Els pagaments directes de la PAC constitueixen, aproximadament, el 90 % del total que es rep del Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA). Els agricultors i els ramaders presentaren les seves sol·licituds anuals per accedir a aquestes ajudes entre els mesos de febrer i maig.