torna

Detall de la notícia

Imatge 3978802

El Govern centra la seva estratègia d'Administració Digital en la capacitació d'empleats públics i la reducció de paper i burocràcia

La Direcció General de Modernització recupera la Jornada sobre Administració Digital després de la seva última edició el 2015

 

La consellera d’Administracions Públiques i Modernització, Isabel Castro, ha presidit avui l'acte de clausura de la Jornada sobre Administració Digital que el Govern de les Illes Balears ha recuperat després de la seva última edició el 2015 i que ha tingut lloc en el Centre Empresarial Son Espanyol del Parc BIT, organitzat per la Direcció General de Modernització i Administració Digital.

Aquest esdeveniment, nascut el 2005, va celebrar set edicions fins a 2015. El 2019 el Govern reprèn la seva celebració amb el propòsit de donar a conèixer la situació actual dels seus projectes d’administració electrònica i les experiències més rellevants en aquesta matèria de les diferents administracions, així com els objectius a curt i mig termini i futures línies de treball.

Segons va explicar durant el transcurs de la Jornada el director general de Modernització i Administració Digital, Ramon Roca, alguns dels objectius marcats per a l'actual legislatura passen per: augmentar l'eficiència pública i reduir la burocràcia integrant tots els tràmits; reduir els terminis d'execució dels procediments administratius; potenciar la capacitació digital per als empleats públics; i impulsar l'arxiu electrònic com a via cap a una relació amb l'Administració més senzilla, intuïtiva i transparent.

El Govern dels Illes Balears està treballant en el desenvolupament de l'administració electrònica i l'impuls de les TIC des de 2004. Des de l'inici de les jornades, els avanços van anar encaminats a complir amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i, en aquest sentit, es van desenvolupar i van implantar les eines d’administració electrònica del moment (ROLSAC, SEUCAIB, REGWEB, SISTRA, GUSITE, IBKEY).

Els darrers anys s'ha produït una revolució en la matèria per l'aparició de les noves lleis 39/2015 i 40/2015, que han promogut l'adaptació per part del Govern al nou escenari d'impuls de l'administració electrònica, adaptant eines existents i desenvolupant algunes noves.

Han participat com a ponents en aquesta jornada, a més del propi Ramon Roca, el director gerent de l’IBETEC, Bartomeu Tugores, el cap del Servei de Sistemes d’Informació de la Direcció General, Bernat Albertí Garau; el cap de Secció de la Direcció General, Salvador Gelabert; el cap del Departament de l'Oficina d'Administració Electrònica de la Direcció General, Josep Torres; el cap de la Divisió de Sistemes d'Informació i Infraestructures TIC de l'Autoritat Portuària de Balears, Javier Segovia; el responsable de l'Oficina Tècnica de Gestió Documental de l'Autoritat Portuària de Balears, Pedro Bauzà; el tècnic de la Direcció General, Feliu Trias; la cap del Servei d'Atenció i Informació a la Ciutadania de la Direcció General, Antònia A. Galmés; el cap del Departament de l'Oficina d’Administració Electrònica de la Direcció General, Josep Torres Pons; des de l'Àrea de Govern Digital de la Fundació Bit, Felip Sales; l’enginyer i professor del Departament de Física de la UIB, Bartomeu Alorda; i l'enginyera telemàtica de l'IBETEC, Silvia Tomás.

Els ponents han coincidit a subratllar que la transformació digital permetrà incrementar la productivitat, realitzar gestions més eficients, facilitar el dia a dia als empleats públics, mostrar-se més transparents, assolir un bon govern i, sobretot, gestionar la documentació electrònica de manera eficient amb l'estalvi de costos que això suposa. El reflex d'aquestes millores en els serveis a la ciutadania serà una millor comunicació amb l'Administració i el fet de poder fer qualsevol tràmit des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, sense haver de presentar-se físicament en una oficina.

“Avançam cap a una Administració sense paper i completament disponible online en qualsevol moment des de qualsevol lloc. En aquesta transformació, les noves tecnologies jugaran un paper molt important, de fet ja s'estan començant a veure pilots en l'Administració Pública”, ha destacat la consellera Isabel Castro en referència a tecnologies com IA, Cloud, Blockchain, Machine Learning, Big Data, Virtual/Augmented Reality, IoT, 5G, etc.