torna

Detall de la notícia

Imatge 3977615

S'autoritza el conveni de col·laboració amb l'AECID per continuar donant suport a la promoció i a l'emprenedoria de joves al Senegal

\ El conveni de col·laboració subscrit té una quantia assignada de 120.000 euros
\ El Senegal és un país prioritari en la política de cooperació al desenvolupament

El Consell de Govern ha autoritzat, a petició de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, el Conveni de col·laboració entre l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la implementació de la segona fase del projecte per donar suport a la promoció i a l’emprenedoria de joves a les regions de Saint-Louis i Matam del Senegal. El Conveni de col·laboració subscrit te una quantia assignada de 120.000 euros.

Cal tenir en compte que el Senegal és un país prioritari en la política espanyola de cooperació per al desenvolupament, i també en la balear, atès que un dels principals destinataris d’ajuda és la regió de l’Àfrica Subsahariana. La presència d’una oficina tècnica de cooperació al país i de personal directiu i tècnic permanent a Dakar facilita l’alineament i la coordinació dels projectes dins les prioritats de les autoritats senegaleses, i permet tenir un control directe de les activitats que s’hi duen a terme.

L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) està adscrita al Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació mitjançant la Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional i per Iberoamèrica i el Carib. L’AECID treballa en més de trenta països mitjançant la seva xarxa d’oficines tècniques de cooperació (OTC), centres culturals i centres de formació.

L’Estatut de la nostra comunitat estableix que els poders públics de les Illes Balears han de vetlar per fomentar la pau, la solidaritat, la tolerància, el respecte dels drets humans i la cooperació per al desenvolupament amb els països i les poblacions estructuralment menys desenvolupats, amb la finalitat d’erradicar la pobresa.