torna

Detall de la notícia

Imatge 3977570

El Govern i la UIB actualitzaran les taules de reconeixement de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior d'FP i els estudis universitaris de grau

El Govern de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, i la Universitat de les Illes Balears (UIB) varen acordar el passat 23 d’octubre actualitzar les taules de reconeixement de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de formació professional i els estudis universitaris de grau impartits a la UIB. L’augment important de l’oferta formativa tant dels cicles d’FP com dels estudis universitaris de grau que s’imparteixen a la UIB que hi ha hagut en els darrers cursos fa necessària aquesta actualització.

Mitjançant un conveni específic de col·laboració que té com a objectiu fomentar la mobilitat entre els estudis superiors es preveu que s’establiran els grups tècnics de treball formats per representants de la UIB i del Servei de Planificació i Participació de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, que s’encarregaran d’elaborar i actualitzar, si escau, les taules de reconeixement de crèdits. En aquest sentit, està previst que s’incorporin fins a 39 possibles noves relacions entre cicles formatius i graus universitaris, en les quals s’establiran les assignatures que poden ser convalidades si s’han aprovat determinats cicles formatius de grau superior.

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca recalca que amb aquesta revisió es posa més en valor el reconeixement social dels estudis superiors de formació professional.

En el document adjunt es poden consultar les taules de reconeixement automàtic de crèdits vigents.