torna

Detall de la notícia

Imatge 3976270

Educació participa del Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa -SIMO a Madrid

\Avui s’ha presentat a una ponència els diferents programes d’aprenentatge digital presents als centres educatius de les Illes Balears

\L’equip de la Conselleria participa de diferents reunions i actes  a SIMO  

\Com a novetat per aquest curs 2019-20 s’ha posat en marxa l’Equip d’Impuls a l’Aprenentatge Digital (EIAD) format per 3 assessors

\El repte del nou equip  és fomentar l'ús adequat dels recursos i eines en els centres docents i assessorar pedagògicament centres i coordinadors TIC.

 

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca mitjançant la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández i el seu Equip d’Impuls a l’Aprenentatge Digital (EIAD) participa des del dimarts del Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa -SIMO a Madrid.

Cal destacar que el principal esdeveniment nacional de referència tecnològica per als professionals de l'activitat docent compta aquesta edició amb la presència de les Illes Balears. Avui un membre del nou Equip d’Impuls a l’Aprenentatge Digital (EIAD) ha protagonitzat una de les ponències de SIMO Educación. La  coordinadora STEAM i d’aprenentatge digital, Yolanda Martínez ha parlat sobre la disponibilitat i accessos a recursos i continguts digitals, l'ús de les noves tecnologies i la integració de conceptes STEAM, robòtica i pensament computacional. A més de la necessitat de millorar la competència digital en tots els àmbits educatius. 

Martínez ha presentat a la seva ponènica els diferents projectes impulsats per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears per a proporcionar eines i estratègies pedagògiques als centres educatius. Programes com la implantació de la línia estratègica de formació en TIC i competència digital, el programa de formació i transferència de robòtica RobotIB, la participació en programes de formació de Pensament Computacional i Tecnologies Creatives amb Arduino, entre d’altres.

Novetat: Creació de l’Equip d’Impuls a l’Aprenentatge Digital (EIAD)

Com a novetat per aquest curs 2019-20 s’ha creat l'Equip d'Impuls a l'Aprenentatge Digital (EIAD) el que suposa un nou repte per a fomentar l'ús de l'aprenentatge digital, integrar les competències digitals necessàries per a fomentar l'ús adequat dels recursos i eines en els centres docents i assessorar pedagògicament centres i coordinadors TIC.

El nou equip esta format per 1 assessora que coordina el departament, 2 assessors en l'àmbit dels Illes Balears i tots els assessors TIC dels centres de formació de professorat (CEP de Palma Jaume Cañellas Mut, CEP d’Inca, CEP de Manacor, CEP de Calvià, CEP d’Eivissa, CEP de Menorca i CEP de Formentera) de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández i el seu Equip d’Impuls a l’Aprenentatge Digital (EIAD) han participat avui de distintes reunions amb empreses del sector per conèixer les eines i solucions tecnològiques d'avantguarda al servei de la innovació educativa, així com per a la millora dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de la gestió de centres d'ensenyament.