torna

Detall de la notícia

Imatge 4050291

El nou Portal de Transparència rep 61.744 visites

Des de desembre de 2018, el nou Portal de Transparència del Govern ha enregistrat 6.499 visites mensuals de mitjana, tal i com recull el Butlletí estadístic que publica trimestralment la Direcció General de Transparència i Bon Govern

 

L’actual Portal de Transparència del Govern de les Illes Balears es va posar en marxa el desembre de 2018 amb la intenció d’oferir més informació, més estructurada i amb una millor navegabilitat. Ofereix continguts distribuïts en set blocs d’informació: l’administració; el govern; ètica i bon govern; informació jurídica; economia i finances; contractes, convenis, encàrrecs de gestió i subvencions; i transparència per sectors. La informació que s’ofereix es nodreix de pàgines pròpies del Portal de Transparència i d’altres microllocs de transparència del Govern, que aporten contingut elaborat per la Direcció General de Transparència i Bon Govern amb la col·laboració d’altres departaments.

La Direcció General de Transparència publica trimestralment un Butlletí estadístic que recull l’activitat d’aquest espai. Segons les dades d’aquest Butlletí, des de la posada en marxa del nou Portal de Transparència ―el 12 de desembre de 2018― fins al passat mes de setembre, s’han enregistrat 61.744 visites, el que representa una mitjana de 6.499 visites mensuals (210 visites diàries de mitjana). Si tenim en compte tots els microespais dedicats a transparència, ubicats en diferents webs del Govern més enllà del Portal de Transparència, el nombre de visites puja a 158.421 en aquest mateix període, el que representa una mitjana de 16.675 visites mensuals (540 visites diàries de mitjana).

El darrer Butlletí estadístic que s’ha publicat és el que correspon al tercer trimestre de 2019 que, més enllà de les dades de visites trimestrals ―18.511 entre juliol i setembre al Portal de Transparència i 49.377 al conjunt de microespais dedicats a transparència― també analitza quines són les pàgines més visitades i el perfil dels usuaris.

Per volum de visites, entre els mesos de juliol i setembre, destaquen les que s’han realitzat a les pàgines relacionades amb la normativa aplicable i en tramitació ―10.808 visites―, així com el nombre de visites que ha rebut la pàgina que informa de l’estructura del Govern ―9.615. Un espai, aquest darrer, que va registrar una activitat molt alta, especialment durant els primers dies de legislatura, quan es va constituir el nou Govern, amb pics que gairebé tripliquen l’activitat normal ―el passat 3 de juliol, la pàgina de l’estructura del Govern va rebre 375 visites. També és rellevant l’evolució diària del microlloc de Retribucions, que mostra un gran augment d’activitat durant el mes de setembre, coincidint amb la publicació de les retribucions dels alts càrrecs i personal eventual, assolint les 834 visites al llarg del tercer trimestre.

Pel que fa als usuaris del Portal de Transparència, predominen els que es connecten des d’un ordinador d’escriptori (67,8 %). La ciutat amb més usuaris és Palma (44,22 %) i la segueixen Barcelona, Madrid i València. Aquestes tres ciutats sumen gairebé un 20 % dels usuaris.

Podeu consultar totes les dades del Butlletí estadístic del Portal de Transparència a

http://www.caib.es/sites/transparencia/ca/estadastiques/