vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 3973111

S'allarga el termini per sol·licitar les ajudes de lloguer fins dia 19 de novembre

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge, a través de l'IBAVI, ha decidit ampliar el termini per a presentar les sol·licituds per a les ajudes de lloguer de la convocatòria de 2019. Estava previst que acabàs el termini dia 4 de novembre, però finalment es podran sol·licitar les ajudes fins dimarts dia 19 de novembre de 2019. Cal recordar que es pot fer de manera telemàtica o bé a través de les oficines de l'IBAVI repartides arreu de les Illes Balears.

Aquestes ajudes van destinades a tots els residents de les Illes Balears amb lloguers de fins a 900 euros. Cal recordar, que l'any passat l'Estat va acceptar, a petició de Balears, introduir una excepcionalitat per a incrementar la possibilitat de pagar ajudes per a lloguers de fins a 900.

Per a la ciutadania en general, l'ajuda és del 40 % del preu del lloguer, amb un límit màxim de 4.000 euros anuals i de 330 euros mensuals per habitatge.

Hi ha una línia específica per als joves de fins a 35 anys i per als majors de 65 anys. En aquest cas, l'ajuda és del 50 % del lloguer fins als 600 euros i del 30 % entre els 601 i 900 euros, amb un màxim anual de 4.300 i 360 euros mensuals.

El límit d'ingressos dels llogaters integrants del nucli familiar a l'efecte de determinar la sol•licitud, també amb caràcter general, no pot superar tres vegades l'IPREM, 22.558,77 euros (7.519,59 € x 3).

Enguany s'han introduït condicions més flexibles per a determinats nuclis familiars. Així, de família nombrosa de categoria general o de persones amb discapacitat, aquest límit ha de ser igual o inferior a quatre vegades l'IPREM (un límit d'ingressos de 30.077 euros), i fins a cinc vegades per a famílies nombroses especials o persones amb major discapacitat (un límit de 37.596 euros).

Altres condicions per obtenir les ajudes:

— Es pagaran les ajudes de lloguer corresponents entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019

— Ha de constar la constitució de la fiança a l'IBAVI.

— Són incompatibles amb la percepció de la renda bàsica d'emancipació (RBE), amb deduccions del lloguer corresponents al programa de renda adaptada o amb d'altres concedides per la CAIB o una altra administració.

No es consideren afectats els supòsits excepcionals en què els serveis socials de la CAIB aporten uns complements per al pagament del lloguer a beneficiaris en situació d'especial vulnerabilitat.

Es pot obtenir tota la informació sobre la campanya al 900 780 000 o a habitatge.caib.es.

Convocatòria 2018


A la passada convocatòria s'han concedit un total de 2.707 ajudes, amb un import mitjà de l'ajuda de 2.130€ que suposa un total de 5.765.284€.
En aquest moment s'està en fase de sol·licitar als beneficiaris que acompleixin el tràmit d'aportar les dades bancàries per fer efectiu el pagament, que està previst que es dugui a terme aquest mes de novembre