torna

Detall de la notícia

Imatge 3953044

Afers Socials i Esports destina 270.000 euros a entitats que gestionen ajuts per pal·liar la pobresa energètica

S’aprova la convocatòria de subvencions adreçades a entitats que cobreixen despeses bàsiques vinculades al subministrament i el consum d’energia

Ha sortit publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de dissabte dia 26 d’octubre la resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que gestionen ajuts econòmics per pal·liar la pobresa energètica.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions destinades a finançar projectes d’entitats privades sense ànim de lucre que presten serveis a persones en situació de necessitat que incloguin la cobertura de despeses bàsiques vinculades al subministrament i el consum d’energia (gas i electricitat) i la gestió dels ajuts econòmics.

Es consideren despeses subvencionables les relatives a la cobertura de despeses bàsiques vinculades al subministrament i el consum d’energia (gas i electricitat), les de personal d’atenció directa i les derivades de la gestió i la tramitació dels ajuts econòmics, que es duguin a terme dins el període comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020.

L’import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 270.000,00 €, que es repartiran de la manera següent: 108.000 € per al 2019, 108.000 € per al 2020 i 54.000 € per al 2021.

Les entitats que s’hi vulguin adherir tenen un termini de quinze dies naturals comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Per saber-ne més, podeu consultar l’enllaç al BOIB.