torna

Detall de la notícia

Proposta de resolució relativa a la convocatòria de subvencions per a entitats que duen a terme programes de despalçament temporal de menors estrangers per tractament mèdic, escolarització o vacances 2019-2021