torna

Detall de la notícia

Exposició pública de l'Estratègia de Desenvolupament Local Participaiu del territori Leader de Mallorca

D’acord amb el previst al punt 7 de l’apartat segon de la Resolució de l'autoritat de gestió del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per la qual es convoca la selecció de les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu en el territori de Mallorca, per al període de programació 2014-2020, l’Estratègia s’ha de sotmetre a un període d'exposició pública prèvia a la presentació per a la seva selecció, per tal que es puguin presentar observacions.

També es preveu que l'exposició pública podrà realitzar-se mitjançant la publicació en la pàgina web: http://www.caib.es.

Així doncs i per tal de permetre que el públic i els sectors concernits en puguin fer les observacions adients a aquest document, s’exposa la proposta de modificació remesa pel Grup d’Acció Local Associació Mallorca Rural.Si teniu qualque aportació a fer, podeu enviar un correu a l’adreça a.mallorcarural@gmail.com , el termini per fer observacions finalitzarà el proper 15 de novembre.