torna

Detall de la notícia

Imatge 3948408

31 centres educatius es sumen al Programa "Els escacs a l'escola" a les Illes Balears

\ Entre les novetats d’aquesta edició s’ha ampliat el número de centres per cobrir totes les peticions de les Illes

\La finalitat d’aquest programa és fomentar a les escoles la pràctica d’escacs com a eina pedagògica

\El curs passat se va desenvolupar com programa pilot a 13 centres educatius de les Illes Balears

\Es tracta d’una iniciativa conjunta amb la Sectorial de Cooperatives d’Ensenyament de les Illes Balears (UCTAIB)

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca mitjançant la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, acaba de publicar el llistat definitiu del centres que imparteixen educació primària i els de primer cicle d’educació secundària obligatòria tant públics com concertats que participaran del Programa d’innovació educativa “Escacs a l’escola” per aquest curs 2019-2020.

Un Programa que va entrar en funcionament el passat curs 2018-19 a 13 centres educatius de les Illes Balears en col·laboració amb la Sectorial de Cooperatives d’Ensenyament de les Illes Balears (UCTAIB) i que té per finalitat facilitar als centres educatius la implantació i el foment de la pràctica dels escacs com a eina pedagògica que contribueixi a la millora del procés d’ensenyament i aprenentatge dels infants.

Per primera vegada s’amplia el número de centres per cobrir totes les peticions

Entre les novetats d’aquesta nova convocatòria es troba l’ampliació del numero de centres. Si en un principi  la idea era ampliar dels 13 centres que varen participar del programa pilot el curs passat a 11 més, per aquest any,  finalment s’amplia a 18 centres més. En total  participaran en el programa  31 centres per tal de cobrir totes les peticions de centre rebudes. A més per primera vegada participen del programa els centres educatius amb primer cicle d’educació secundària obligatòria.

Dels 31 centres que participen aquest curs del Programa "Els escacs a l'escola", 23 són centres de Mallorca, 3 de Menorca, 4 d’Eivissa i 1 de Formentera.

Cal destacar que el programa inclou una formació inicial i contínua del professorat per a la implantació i el desenvolupament del programa d’escacs. La Conselleria dotarà als centres amb els equipaments necessaris (taulers i peces d’escacs) per desenvolupar el programa.

Per la seva part, els centres seleccionats hauran d’elaborar un projecte que contempli la utilització dels escacs en el desenvolupament curricular a educació primària i al primer cicle d’educació secundària, durant l’horari lectiu i amb un mínim d’una sessió setmanal. També hauran d’anomenar a un coordinador i al final del programa presentar una memòria final.

Impulsar l’ús pedagògic dels escacs als centres 

Entre els objectius del Programa es troba impulsar l’ús pedagògic i didàctic dels escacs a l’aula com a eina educativa, formativa i participativa dins l’horari lectiu. Així com fomentar la contribució dels escacs per millorar, entre d’altres, l’atenció, la concentració, la memòria, la resolució de problemes, la comprensió lectora, la presa de decisions... i potenciar, la sociabilitat,  l’ajuda entre companys, el respecte entre  iguals, la igualtat de gènere, la gestió de les emocions. I el foment dels  valors de l’esportivitat, l’esforç, la superació i la constància.

Està previst que una vegada finalitzi el Programa, tots centres educatius seleccionats participin d’una diada final.

Cal recordar que de la primera convocatòria, oberta a tots els centres educatius sostinguts amb fons públics adscrits a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears que imparteixen educació primària varen participar 13 centres entre públics i concertats. Per Illes, 10 de Mallorca, 1 de Menorca, 1 d’Eivissa i 1 de Formentera.