torna

Detall de la notícia

Imatge 3948231

Estades formatives en empreses per al professorat de formació professional. Curs 2019-2020

S’ha publicat en el BOIB núm. 142, de 19 d’octubre de 2019, una Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de dia 16 d’octubre de 2019 per la qual es convoca la realització d’estades formatives en empreses per al professorat de formació professional.

El període de realització de les estades formatives comprèn des del dia 8 de gener fins al dia 31 de desembre de 2020, amb l’excepció del mes d’agost de 2020. La durada pot oscil·lar entre un mínim de 20 hores i un màxim de 100 hores.

Les estades formatives es poden dur a terme a qualsevol empresa o entitat (organismes o institucions) de l’àmbit de les Illes Balears, l’Estat espanyol o la Unió Europea sempre que l’activitat professional estigui relacionada amb el perfil professional i els mòduls que imparteixen els professors interessats.

 

Terminis de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar dins els terminis següents:

a) Per a les estades que tenguin lloc entre el 8 de gener i el 30 d’abril de 2020 les sol·licituds i la documentació s’han de presentar fins a l’11 de novembre de 2019.

b) Per a les estades que tenguin lloc entre l’1 de maig i el 31 de juliol de 2020, les sol·licituds i la documentació s’han de presentar fins al 16 de març de 2020.

c) Per a les estades que tenguin lloc entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2020, les sol·licituds i la documentació s’han de presentar fins al 15 de juny de 2020.

 

Trobareu més informació en els document adjunts.