torna

Detall de la notícia

Imatge 3938717

Es constitueix l'Equip d'Impuls a l'Aprenentatge Digital (EIAD)

El passat 26 de setembre es va constituir en el CEP de Palma Jaume Cañellas Mut l’Equip d’Impuls a l’Aprenentatge Digital (EIAD), equip que depèn del Servei de Normalització Lingüística i Formació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

Funcions de l’Equip d’Impuls a l’Aprenentatge Digital

a) Treballar per a la introducció de l’aprenentatge digital als centres educatius.

b) Col·laborar en l’impuls de les competències digitals en el marc dels programes de formació en els centres educatius i la formació per àmbits.

c) Participar en el disseny i la planificació de la formació del professorat en les línies de les tecnologies de la informació i comunicació i en l’aprenentatge digital.  

d) Col·laborar amb els centres de professorat per a l’impuls  de l’aprenentatge digital.

e) Assessorar pedagògicament els centres educatius i els coordinadors dels centres en tecnologies de la informació i la comunicació per impulsar la digitalització dels centres educatius i promoure l’intercanvi i la difusió de bones pràctiques.

f) Contribuir a la recollida, elaboració i difusió de materials i recursos didàctics en format digital, fer el seguiment de les experiències de digitalització dels centres educatius i promoure l’intercanvi i la difusió de bones pràctiques.

g) Qualsevol altra funció que, en matèria d’aprenentatge digital i formació del professorat en competències digitals, li encomani el Servei de Normalització Lingüística i Formació.

Composició

L’Equip d’Impuls a l’Aprenentatge Digital estarà format per un assessor tècnic docent del Servei de Normalització Lingüística i Formació, que farà les funcions de coordinador; dos assessors de formació que tendran un àmbit d’actuació del conjunt dels centres de professorat, i assessors de formació de tots els centres de professorat (CEP de Palma Jaume Cañellas Mut, CEP d’Inca, CEP de Manacor, CEP de Calvià, CEP d’Eivissa, CEP de Menorca i CEP de Formentera) de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.  

Primeres actuacions

  • Anàlisi i detecció de les necessitats formatives dels centres en competència digital.
  • Crear i distribuir el qüestionari inicial per detectar el nivell de competència digital per al centre.
  • Elaborar un pla de formació que integri les següents àrees competencials:

       1. Informació i alfabetització informacional.

       2. Comunicació i col·laboració.

       3. Creació de continguts digitals.

       4. Seguretat.

       5. Resolució de problemes.

 

Per a més informació, adreçau-vos a Yolanda Martínez, responsable i coordinadora de l’Equip d’Impuls a l’Aprenentatge Digital (tel. 971 177 776 - extensió 62319).