torna

Detall de la notícia

Marcat CE dels productes de la construcció

Publicació del document elaborat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme "Productes de construcció: Marcat CE, com es comprova?" Versió 15 (setembre 2019)

Conté la informació bàsica sobre el Reglament (UE) núm. 305/2011 per informar als receptors de productes (prescriptors, constructors, usuaris, etc.) sobre cóm s’ha de verificar la documentació relativa al marcat CE dels productes de construcció:

http://www.f2i2.net/documentos/lsi/Construccion/RPC_Comprobacion_marcado_CE_Productos_Construccion_V15_Sep_2019.pdf