torna

Detall de la notícia

Imatge 3935837

CONSULTA PRÈVIA. Projecte de decret regulador del Registre balear de petjada de carboni i d'altres obligacions en matèria de reducció d'emissions

Consulta pública prèvia a la redacció del Projecte de decret regulador del Registre balear de petjada de carboni i d’altres obligacions en matèria de reducció d’emissions establertes en la Llei 1/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica

 

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions.

 

A l’efecte de permetre fer les aportacions, en els documents que us podeu descarregar trobareu informació sobre:

   a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

   b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

   c. Objectius de la norma.

   d. Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

 

Així, abans de la redacció del Projecte de decret regulador del Registre balear de petjada de carboni i d’altres obligacions en matèria de reducció d’emissions establertes en la Llei 1/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç http://participaciociutadana.caib.es en el termini de vint dies hàbils des de la publicació de la consulta.

 

Sempre que les aportacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.

 

Per a més informació podeu descarregar els documents adjunts:

-          Memòria de la consulta prèvia del Projecte de decret regulador del Registre balear de petjada de carboni i d’altres obligacions en matèria de reducció d’emissions establertes en la Llei 1/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica

-          Resolució del Conseller de Transició Energètica i Sectors Productius per la qual s’ordena que se substanciï la consulta pública prèvia a la ciutadania en relació a l’elaboració d’un decret regulador del Registre balear de petjada de carboni i d’altres obligacions en matèria de reducció d’emissions establertes en la Llei 1/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.