torna

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència i d'informació pública del Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la Llengua Catalana

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca tramita actualment el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la Llengua Catalana.

El 3 d'octubre es va publicar en el BOIB la Resolució de la directora general de Política Lingüística per la qual se sotmet a informació pública aquest Projecte de decret, que té l'objectiu d’actualitzar la composició d’aquest òrgan i les denominacions de les institucions que en formen part, a fi d’adaptar-lo a la nova realitat i donar-hi una redacció que en permeti la continuïtat.

Les al·legacions es poden presentar fins al dia 24 d’octubre de 2019 o bé telemàticament clicant aquí, o en paper al Registre de la Direcció General de Política Lingüística (c. d'Alfons el Magnànim, 29, 1r pis, porta 3, Palma) o a qualsevol dels llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.