torna

Detall de la notícia

Resolució per la qual es concedeixen i deneguen les ajudes per fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, la continuïtat dels establiments comercials i serveis emblemàtics