torna

Detall de la notícia

Imatge 3920604

Presentació de candidatures als Premis Ramon Llull 2020

El Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears és un guardó que té per objecte honorar i distingir, de manera individual o col·lectiva, les persones físiques o jurídiques que hagin destacat dins el territori de les Illes Balears pels serveis prestats en els àmbits cultural, esportiu, jurídic, empresarial, cívic, humanitari, d’investigació, de l’ensenyament i lingüístic

 

Adjunt  trobareu el model de presentació de les candidatures als Premis Ramon Llull 2020, el qual haureu de presentar en format paper al Registre General de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igulatat. També es pot utilitzar qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2015)

El Decret 3/2014, de 10 de gener, regula els Premis Ramon Lull del Govern de les Illes Balears.

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES FINALITZA EL 16 DE DESEMBRE DE 2019.