torna

Detall de la notícia

Imatge 3920358

Educació i Consell Insular de Menorca signaran per quart any consecutiu un conveni per a l'educació de persones adultes

El Consell de Govern va autoritzar el passat divendres la signatura del conveni entre la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i el Consell Insular de Menorca per tal d’impulsar l’educació de persones adultes en aquesta illa mitjançant els centres d’educació de persones adultes(CEPA) durant el curs 2019-2020.  

Cal destacar que una de les finalitats d’aquest conveni és la de fomentar la formació permanent de les persones adultes com un dels elements essencials per fer efectiu l’aprenentatge al llarg de tota la vida i facilitar la incorporació als distints ensenyaments, afavorint la conciliació de l’aprenentatge amb altres responsabilitats i activitats. Així mateix, també permet a aquest col·lectiu poder adquirir, actualitzar, completar o ampliar els seus coneixements i aptituds per al desenvolupament personal i professional.  

Per a aquest conveni, la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca dona suport als ensenyaments que ofereix el Consell Insular de Menorca en col·laboració amb els vuit ajuntaments de l’illa. Igualment, mantindrà la direcció pedagògica d’aquests ensenyaments a través dels equips directius del CEPA Joan Mir i Mir de Maó i del CEPA Ciutadella, amb l’objectiu d’assegurar la qualitat de l’oferta per a persones adultes. En aquest sentit, el procés de matrícula, el sistema de gestió de certificacions i els procediments d’avaluació del procés educatiu seran els mateixos que estableix la Conselleria per a tots els centres d’educació de persones adultes. L’alumnat estarà subjecte a la normativa i al Departament d’Inspecció Educativa de la Conselleria, i el professorat contractat més de mitja jornada formarà part del claustre de professors del centre. Gràcies a aquesta col·laboració, la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca contribuirà a les despeses del personal complementari i de les instal·lacions on es duran a terme les accions formatives.

Per la seva banda, el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de l’illa financen, mitjançant un altre conveni de col·laboració, la contractació d’una empresa que aporta el professorat per completar l’oferta formativa dels ensenyaments de persones adultes als municipis de Menorca. Aquest contracte, adjudicat per concurs obert a l’empresa Serveis Educatius de Menorca, SA, per un període de quatre anys, és vigent des de l’1 de setembre de 2018. El contracte també inclou les tasques de coordinació dels centres d’educació d’adults dels municipis d’Alaior, Sant Lluís, es Castell, es Mercadal, Ferreries i es Migjorn Gran. A més, també assumeix les despeses de gestió i coordinació de l’entitat que desenvolupi aquestes tasques, d’acord amb el que estableix el conveni amb tots els ajuntaments de l’illa.

Ja fa quatre cursos que es va recuperar aquesta col·laboració, després de dos anys de paralització a conseqüència del Decret llei 2/2014, de 21 de novembre, de mesures urgents per a l’aplicació a les Illes Balears de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.

Aquest conveni, al qual s’incorporaran totes les actuacions descrites, tindrà efectes des de la signatura i fins al 31 d’agost de 2020.