torna

Detall de la notícia

Imatge 3920220

Programa Centres Educatius Promotors de la Salut (CEPS). Curs 2019-2020

Finalitat

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i la Conselleria de Salut i Consum continuen durant el curs 2019-2020 el programa Centres Educatius Promotors de la Salut (CEPS) amb l’objectiu que tota la comunitat educativa adopti hàbits de vida saludables i que els centres educatius es converteixin en un entorn afavoridor per a la salut i el benestar.

Destinataris

Centres educatius sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears que imparteixen educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

Terminis de presentació de documents

  • Sol·licitud de participació (annex 2): fins al 31 d’octubre de 2019.
  • Anàlisi de la situació del centre (annex 3 en línia): fins al 31 d’octubre de 2019.
  • Projecte de salut 2019-2021 (annex 4): fins al 31 de gener de 2020.
  • Memòria final 2019-2020 (annex 5): de l’1 al 30 de juny de 2020.
  • Sol·licitud de guardó (annex 6): de l’1 al 30 de juny de 2020.

Contactes de les persones que coordinen el programa 

  • Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. Telèfon: 971 177 781 (extensió 62317). Adreça electrònica: sie@dgpice.caib.es. 
  • Servei de Promoció de la Salut de la Direcció General de Salut Pública i Participació. Telèfon: 971 1777 383 (extensió 67471). Adreça electrònica: promociosalut@dgsanita.caib.es.

Formació

Cada curs escolar s’organitzen sessions de formació permanent del professorat del programa CEPS.

Novetats

05/05/2020 - Es modifica l'annex 5. Memòria CEPS 2019-2020

13/03/2020 - Imatges del taller 3 de la formació "Promoció de la salut" (CEP de Palma, 10/03/2020).

13/03/2020 - Imatges del taller 2 de la formació "Promoció de la salut" (CEP de Palma, 09/01/2020).

05/12/2019 - Imatges del taller 1 de la formació "Promoció de la salut" (CEP de Palma, 21/11/2019).

14/11/2019 - Publicació de la llista definitiva de centres admesos i seleccionats.

08/11/2019 - Activitats de formació Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera.

02/01/2020 - Publicació de la llista de grups del taller 3 (Mallorca).