torna

Detall de la notícia

Imatge 3917403

Informació per a les persones afectades per la fallida de l'operador turístic Thomas Cook

Afectats estrangers:

Les reclamacions dels paquets contractats en altres estats membres de la Unió Europea s’han de presentar a l’entitat que garanteix la solvència dels contractes de viatges combinats al país on es varen contractar.  

Afectats nacionals:
 
Les reclamacions dels usuaris residents a les Illes Balears s’han de canalitzar segons el producte que varen contractar:

  • Viatge combinat: si s’ha contractat amb una agència de viatges, s’ha de reclamar a l’agència de viatges, tant si és del grup fallit com si no ho és. Si és del grup, l’agència respon directament ja que en el seu moment va constituir un aval o assegurança, o va dipositar un fons de garantia per atendre les quantitats que hagi de retornar als afectats per la fallida. Si no és del grup, també respon l’agència, ja que la llei fixa una responsabilitat solidària de l’agència amb l’organitzador del viatge.
  • Vols: s’ha de reclamar a la companyia aèria amb la qual es va contractar el vol. Si s’ha pagat amb targeta de crèdit, s’ha d’intentar retrotreure el pagament. Si s’ha reservat i pagat a través d’una agència de viatges, es pot demanar a l’agència que ho gestioni per tractar de recuperar els doblers.
  • Hotel: si encara no s’ha viatjat, s’ha de reclamar a l’agència de viatges la devolució dels doblers pagats, i si s’ha reservat i pagat directament una habitació d’un hotel del grup Thomas Cook, cal reclamar a l’empresa del grup que l’ha cobrada. És important revisar el contracte per si té alguna assegurança.

 

Si no es soluciona la controversia, atès que el domicili social de l’empresa denunciada és al Regne Unit, la persona consumidora es pot adreçar a l’organisme següent:
 
Centre Europeu del Consumidor a Espanya
C/ Príncipe de Vergara, 54
28006 MADRID
Tel.: 98224555
Fax: 918224562
Pàgina web: www.cec-msssi.es
A/e: cec@mscbs.es

Trobareu tota la informació i els formularis necessaris per tramitar-la a la pàgina web del Centro Europeo del Consumidor en España. S’ha d’adjuntar a la reclamació la còpia dels documents que acrediten la relació de consum amb l'entitat denunciada, així com el justificant d'haver reclamat prèviament a l'empresa per escrit.

Per a més informació, podeu consultar la web de Thomas Cook