torna

Detall de la notícia

Imatge 3915128

1211 docents i 13 mil alumnes comencen avui el curs de Formació Professional

\   12 cicles nous com el d’Olis i vins a Binissalem i el de Fusteria i moble al Politècnic

\   El CIFP Centre de la Mar, de Maó, i el CIFP Son Llebre de Marratxí  s’estrenen com a CRN

 

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, acompanyat del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos, ha presentat avui les dades del curs d’FP que avui s’inicia a les Illes.

Martí March ha destacat que “començam un curs i una legislatura en que volem que hi hagi una consolidació de totes les coses que es varen fer durant la legislatura passada en matèria de Formació Professional. Actualment l’FP esta fent un canvi de realitat i d’imatge. Les dades ens diuen que cada vegada hi ha més estudiants d’FP i que és més valorada per la societat i el mon sindical i empresarial i que tenim una perspectiva de creixement important”.

El nou curs escolar compta amb una oferta que respon a l’objectiu d’augmentar la varietat dels cicles formatius ja existents a les quatre illes i en totes les modalitats, especialment en modalitat presencial i dual, per adequar-la a la demanda de formació de l’alumnat de secundària i de la població en general així com d’aquells amb major inserció laboral.

Així, a banda de consolidar els cicles incorporats des d’inici de legislatura, s’ha treballat per continuar incorporant famílies i cicles que completin l’oferta existent. Des del curs 2016/17 al 2019/20 s’hauran incorporat 60 cicles, dels quals, 21 són de nova implantació.

S’ha millorat l’orientació i la difusió de l’oferta formativa a través d’iniciatives com el Fes-te Pro o la implantació dels Punts d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP), a més de millorar la relació amb el sector laboral per ajustar l’oferta amb la demanda de les empreses, tant a nivell de l’administració, com amb iniciatives en els centres (més de la meitat han dut a terme activitats de Portes Obertes).

Enguany, a més, el curs compta amb el reconeixement oficial del CIFP (Centre integrat de Formació Professional) Centre de la Mar de Maó en l’àrea de Naútica i del CIFP Son Llebre de Marratxí, en l’àrea d’atenció social com a Centres de Referència Nacional. Els Centres de Referència Nacional (CRN) depenen del Govern central, amb participació autonòmica, i realitzen accions d’innovació i experimentació en matèria de formació professional. Estan especialitzats en els diferents sectors productius a través de la seva agrupació en famílies professionals.

El conseller, ha remarcat que “la Formació Professional és un nivell formatiu de qualitat equivalent al batxillerat o d’altres nivells educatius i, per tant,  un bon estudiant pot estudiar batxillerat o FP d’igual manera que ho pot fer un estudiant regular. Però el que tenim clar és que el professorat que fa FP ha de tenir unes tècniques, una metodologia, adaptades al tipus d’estudi que està donant.”. A més, ha remarcat que des de la Conselleria s’està treballant en tres nivells “la millora de l’orientació del estudiant, l’ampliació i adaptació de l’oferta formativa i la formació del professorat”.

Les dades del nou curs 2019/20

Hores d’ara hi ha ja 13.313 alumnes matriculats a la formació professional que comencen avui el curs a les Illes Balears.  S’ha de tenir present que encara no ha acabat la matriculació de l’FP per l’alumnat dels cicles que es fan a distància (1.910 sol·licituds), del que està pendent dels exàmens de setembre (471 sol·licituds) i de les sol·licituds fetes fora de termini (2201 sol·licituds). En aquest sentit, tenint en compte l’evolució de la matrícula dels cursos anteriors i el nombre de sol·licituds pendents, es preveu que se superaran els quinze mil alumnes el 31 d’octubre, quan acaba el període de matriculació.

Actualment, hi ha 1.833 alumnes matriculats a l’FP bàsica, dels quals 253 estudien a Eivissa, 9 a Formentera, 1.371 a Mallorca i 200 a Menorca.

Quant a l’FP de grau mitjà, hi ha un total de 6.937 alumnes matriculats, dels quals 627 estudien a centres d’Eivissa, 21 a Formentera, 5.596 a Mallorca i 693 a Menorca.

Finalment, 4.543 alumnes estan matriculats a cicles superiors d’FP, dels quals 324 els estudien a Eivissa, 3.881 a Mallorca i 338 a Menorca.

Es pot observar un augment significatiu de la matrícula de grau mitjà  i de grau superior (570 alumnes d’CFGM i 131 d’CFGS més que en el mateix moment del curs passat). En canvi, es constata una lleugera disminució de l’alumnat d’FPB que va en consonància amb la millora dels resultats acadèmics d’ESO.

Més professorat

En el curs 2019-2020 hi haurà 1.211 places de docents de formació professional a les Illes Balears, 47 professors més que el curs passat. D’aquestes places, 9 són de Formentera, 169 d’Eivissa, 141 de Menorca i 889 de Mallorca.

Nous cicles i noves implantacions

En total, el nou curs comptarà amb una oferta de 410 grups de primer curs, 8 més que el curs passat: 88 d’FP bàsica, 199 de grau mitjà i 123 de grau superior en totes les modalitats i règims. En total el nou curs incorpora 15 cicles nous, dels quals 11 seran de nova implantació.

Aquests cicles de nova implantació es reparteixen de la següent manera: 7 de grau mitjà, 3 de grau superior i 2 d’FP dual.

En el cas de grau mitjà són: Gestió administrativa (Formentera) Forneria, rebosteria i confiteria i Producció agroecològica (Eivissa), Fusteria i moble i Olis d’oliva i vins (Mallorca) Manteniment d’embarcacions d’esbarjo i GM d’Instal·lacions frigorífiques i de climatització (Menorca).

En el cas del grau superior, els cicles de nova implantació són: Condicionament físic (Mallorca), Ensenyament i animació socioesportiva (és un canvi de LOGSE a LOE en tots els centres que ofereixen actualment el cicle d’Animació d’activitats físiques i esportives en les Illes Balears), Automatització i robòtica industrial (Eivissa). No s’havia ofert mai a l’illa. És un canvi de perfil).

FP dual

Cal tenir present que del total dels cicles formatius només alguns s’imparteixen  en la modalitat d’FP dual. Concretament, en el present curs escolar s’imparteixen 15 cicles diferents, dels quals 6 són de grau mitjà i 9 de grau superior, amb un matrícula total de 309 alumnes.

L’oferta de places de dual augmentarà en quatre grups de primer:

 • Dues noves implantacions en la família d’Informàtica i comunicacions, concretament el cicle de grau superior d’Administració de sistemes microinformàtics en xarxa (Mallorca) al nou CIFP Francesc de Borja Moll i el GS Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma al CC CIDE
 • Es tornen a oferir dos cicles que alternen (s’ofereixen cada dos anys): CFGM de Carrosseria de l’IES Manacor i el CFGM d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques de l’IES Politècnic.

Una altra novetat és que CFGS de Vitivinicultura s’oferirà  també en presencial el pròxim curs 2019-20 per poder arribar a més persones interessades però que no complien amb els requisits per a l’alumnat de dual.

Per primera vegada a Balears es pot fer una FP d’olis i vins

Una de les novetats a destacar a l’oferta formativa del curs 2019/20 és la incorporació del cicle formatiu de grau mitjà d’Olis d’oliva i vins a l’IES Binissalem i que completarà l’oferta iniciada en el curs passat amb el cicle GS de Vitivinicultura.

Aquest cicle, que serà pioner a les Illes Balears, tendrà una durada de 2000 hores repartides en dos cursos escolars durant el qual els estudiants es formaran en la producció i cata d’olis d’oliva i de vins però també de cervesa, licors i destil·lats.

Per altra banda, cal destacar que s’implanta el cicle de grau mitjà de Fusteria i moble, de la família Fusteria, moble i suro a l’IES Politècnic gràcies a l’impuls del sector que reclama més treballadors formats. Alguns dels mòduls d’aquest cicle són: operacions bàsiques de fusteria i de mobiliari, el control de magatzem, mecanitzat de fusta i derivats i el muntatge i acabat de fusteria i moble, entre d’altres.

En el cas d’Eivissa s’implanta el CFGM de Forneria, rebosteria i confiteria a l’IES Sa Serra i a l’IES Isidor Macabich es durà a terme un canvi de perfil en la família d’Electricitat i electrònica per introduir un cicle que pot ser més atractiu per a l’alumnat, Automatització i robòtica industrial, i que fins ara només s’impartia a l’IES Politècnic.

Cal destacar també que el nou curs suposa l’increment de l’oferta del CIFP Centre de la Mar a Menorca amb la implantació del GM de Tècnic en Manteniment d’embarcacions d’esbarjo. Amb aquesta oferta s’hauran implantat un total de 7 cicles relacionats amb la nàutica per respondre a les demandes del sector i que es veurà completada amb la previsió de noves infraestructures.

Finalment, a Formentera oferirà novament el CFGM de Gestió administrativa.

Una oferta amb millors equipaments

Per famílies professionals destaquen les següents inversions:

 • Adquisició de 6 cotxes elèctrics per a la família d’Automoció. Import: 142.901 euros
 • Adquisició de 3 tractors per a la família d’Agrària. Import: 85.885 euros
 • Equipament de laboratori per al segon curs de Química. Import: 37.732 euros
 • Impressora flexogràfica vertical. Import: 54.934 euros.
 • Equipament per a la nova implantació del cicle d’Olis i vins. Import: 70.839 euros
 • Equipament de la cuina de l’IES Puig de sa Font. Import: 190.504 euros.

Estudis d’FP a distància

En el curs 19/20 es continuarà amb el procés de trasllat de cicles que s’imparteixen a distància en diferents IES, a l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB), concretament es traslladen 4 cicles formatius:

Els de la família d’informàtica que s’impartien en el CIFP Francesc de Borja Moll:

 • CFGM de Sistemes microinformàtics en xarxa
 • CFGS d’Administració de sistemes informàtics en xarxa

De l’IES Josep Maria Llompart:

 • CFGM d’Emergències sanitàries

De l’IES Politècnic:

 • CFGM d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Una altra de les novetats del proper curs será la transformació de 3 centres educatius en 3 centres integrats de formació professionals (CIFP): CIFP Francesc de Borja Moll, CIFP Juníper Serra i CIFP Pau Casesnoves per tal visualitzar i potenciar l’FP, facilitar la dinàmica de funcionament i l’organització interna dels centres i afavorir una major dedicació de l’equip directiu i del claustre a les especificitats de la formació professional integrada. D’aquesta manera s’avança cap un sistema de centres especialitzats sectorialment i amb cobertura territorial.

Noves infraestructures per als estudis d’FP

S’han fet actuacions de millora a diferents centres de formació professional. Destaquen especialment:

 • Adaptació d’instal·lacions al CIFP Juníper Serra (50.000 euros)
 • Cuina a l’IES Puig de sa Font Son Servera (943.850,82 euros)
 • Ampliació de l’IES Joan Ramis i Ramis (informàtica) (2.766.716,69 euros)
 • Ampliació de l’IES Berenguer d’Anoia (comerç) (1.924.032,32 euros)

Estan planificades:

 • Cuina i reforma integral de l’IES Isidor Macabich (2.240.000 euros)
 • CIFP Ciutadella, projecte d’execució en redacció (3.200.000 euros)

 

Més qualitat per  a l’FP

Aquesta legislatura s’han impulsat diverses iniciatives encaminades a millorar la qualitat i la innovació als estudis de Formació Professional. En aquest sentit, enguany s’inicien estades formatives en altres CCAA per al professorat dels cicles de nova implantació.  El curs passat s’ha implantat el programa ICScrea sobre lideratge i creativitat a la Formació Professional per a alumnat i professorat i durant tota la passada legislatura s’ha treballat la formació tècnica per a les diferents famílies professionals. Així mateix, aquest darrer curs la competició autonòmica i nacional d'Skills va comptar amb la presència d'alumnat de les Illes Balears.

Per altra banda, s’han impulsat cursos complementaris per a la millora de la competència lingüística en anglès per a l’alumnat d’FP i s’ha incrementat el nombre de mobilitats d’Erasmus+ per fer pràctiques en empreses d’altres països de la Unió Europea.

La formació professional bàsica i els cicles formatius de grau mitjà estan cofinançats pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació 2014-2020 i pel Fons Social Europeu de les Illes Balears 2014-2020, respectivament

 

ILLA

CICLE FORMATIU

FAMÍLIA PROFESSIONAL

CENTRE EDUCATIU

Eivissa

GM de Forneria, rebosteria i confiteria

Indústries alimentàries

IES Sa Serra (Sant Antoni de Portmany)

GS d’Automatització i robòtica industrial

 

Electricitat i electrònica

IES Isidor Macabich (Eivissa)

Formentera

GM de Gestió Administrativa

Administració i gestió

IES Marc Ferrer

Mallorca

GM Olis d’oliva i vins

Indústries alimentàries

 IES Binissalem

GM de Fusteria i moble

 Fusta, moble i suro

IES Politècnic

GS Ensenyament i animació socioesportiva

Activitats fisicoesportives

IES Algarb (Sant Josep de sa Talaia)

IES Albuhaira (Muro)

IES Bendinat (Calvià)

IES Guillem Cifre de Colonya (Pollença)

IES Llorenç Garcies i Font (Artà)

IES Son Rullán (Palma)

IES Cap de Llevant (Maó)

GS Condicionament físic

Activitats fisicoesportives

IES CTEIB

IES Guillem Cifre de Colonya

GS de Vitivinicultura (presencial i dual)

Indústries alimentàries

IES Felanitx

GS d’Administració de sistemes informàtics en xarxa

Informàtica i comunicacions

IES Francesc de Borja Moll (Palma)

GS Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

Informàtica i comunicacions

CC CIDE

Menorca

GM Manteniment d’embarcacions d’esbarjo

Transport i manteniment de vehicles

CIFP Centre de la Mar (Maó)

GM d’Instal·lacions frigorífiques i de climatització

Instal·lació i manteniment

IES Josep Maria Quadrado (Ciutadella)