torna

Detall de la notícia

Imatge 3914844

S'inicia la revisió de les zones vulnerables a la contaminació per nitrats d'origen agrari


La consulta pública prèvia es va iniciar el passat 12 de juliol i estarà oberta fins al 8 d’agost.

Els interessats tenen fins al proper dia 8 d'agost per a participar en la consulta prèvia a la redacció del Projecte de decret pel qual es revisa la determinació i delimitació de zones vulnerables per la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. Les observacions ja es poden adreçar a la web de la conselleria de Medi Ambient i Territori, al Portal de l'Aigua i al Portal de Transparència del Govern.

La Direcció General de Recursos Hídrics ha donat el sús al procés davant a obligació legal de determinar, com a mínim cada quatre anys, les zones sensibles a la contaminació per nitrats d’origen agrari i dissenyar plans d’actuació per tal de minimitzar-la.

La contaminació de les aigües causada per l’ús agrícola intensiu o inadequat dels fertilitzants nitrogenats es manifesta en un augment de la concentració per nitrats a les aigües superficials i subterrànies, així com l’eutrofització dels embassaments, estuaris i aigües litorals. És necessari prevenir aquesta contaminació per protegir la salut humana i els ecosistemes, especialment els aquàtics.

A les zones vulnerables s’aplicaran programes d’actuacions amb la finalitat d’eliminar o minimitzar els efectes dels nitrats sobre les aigües, aquests programes s’aprovaran per Resolució de l’òrgan competent en matèria d’agricultura. També es durà a terme un programa de seguiment i control del domini públic hidràulic que està previst aprovar-lo amb aquest Decret.