torna

Detall de la notícia

Imatge 3913654

Aprovada la Memòria de l'Institut del 2018

La sessió del Ple del Consell Rector del 19 de setembre de 2019 aprovà la Memòria de l'Institut Balear de la Dona de 2018.

La memòria de l’Institut Balear de la Dona de 2018 reflecteix la tasca duita a terme durant aquest any per un servei que és fonamental per a les nostres illes. D’una banda, l’IBD atén les dones víctimes de violència de gènere, les acompanya i els dona suport, i, de l’altra, exerceix les funcions d’impuls, coordinació i seguiment de les polítiques per a la igualtat real entre homes i dones que desenvolupa el Govern de les Illes Balears. Aquests dos pilars bàsics són complementaris i l’un pren més sentit quan va acompanyat de l’altre.