torna

Detall de la notícia

Imatge 3903814

Un 98,5% de la població balear disposa d'una cobertura d'Internet ultraràpida

El desplegament de fibra òptica fins a les llars ha crescut un 82% en 6 anys, segons l’informe de l'Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI) pertanyent a la Fundació Bit

L'Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI), pertanyent a la Fundació Bit, ha publicat el seu informe número 8, elaborat a partir de dades extretes de l’informe «Datos particularizados de cobertura de banda ancha en Illes Balears a 30 de junio de 2018», publicat l’abril de 2019 per la Secretaría de Estado para el avance digital, del Ministerio de Economía y Empresa.

A l'esmentat informe l'OBSI presenta les dades referents a la cobertura de la banda ampla a les Illes Balears a partir de tres indicadors: el tipus de tecnologia, la velocitat de connexió i les àrees del territori on arriba una amplada de banda ultraràpida.

El juny de 2018 el tipus de tecnologia per connectar-se a Internet que més empraven els balears són les línies de xarxes mòbils de 3,5G (UMTS) i 4G (LTE) que van arribar a gairebé el 100% de població.

També l'ADSL o les línies d'abonat digital sobre parell de coure és una tecnologia de connexió a Internet que utilitzen els balears, encara que a velocitats inferiors (9 de cada 10 balears amb una velocitat de 2 Mbps i 7 de cada 10 amb una velocitat de 10 Mbps).

En el cas de les línies de fibra òptica fins a les llars, el juny de 2018 ja cobrien un 82% de la població balear, xifra que ha augmentat significativament des de l'any 2012 on aquesta tecnologia tenia un desplegament gairebé nul a les Illes Balears.

Pel que fa a la velocitat, en els darrers 2 anys la cobertura per velocitat superior o igual a 100 Mbps ha augmentat un 12% a les Illes Balears, arribant a cobrir el 86% de la població. Si es compara aquesta dada amb la de l'any 2012, s'observa que aquesta velocitat de 100 Mbps encara només arribava a quasi la meitat de la població, un 47%.

En relació amb velocitats més lentes, un 87% de ciutadans balears poden connectar-se a una velocitat superior o igual a 30 Mbps, un 93% a 10 Mbps i un 98,6% a 2 Mbps.

A més, la població que resideix a zones blanques, és a dir, zones on no arriba una cobertura igual o superior als 30 Mbps és d'un 1,5%, quan 3 anys abans era del 23% (252.934 habitants). Per tant, en els darrers 3 anys s’ha millorat considerablement la cobertura arreu del territori balear, reduint aquestes zones blanques a un total de 16.438 habitants.