torna

Detall de la notícia

Imatge 3903334

La Direcció general d'Emergències i Interior inspecciona les platges i zones de bany per garantir que compleixen les mesures de seguretat necessàries

La posidònia és un bé d'enorme valor per a la nostra Comunitat Autònoma i el compromís d'aquest Govern és el de protegir-la, així com les nostres platges i espais naturals

La singularitat de les platges de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears respecte a les de la resta de l'Estat, per la seva freqüent utilització per a la realització d'activitats lúdiques i esportives, exigeix l'establiment d'una sèrie de mesures complementàries de seguretat i protecció que suposen una ampliació de les ja contingudes en la normativa existent.

De fet, les 369 platges amb les quals comptam -208 a Mallorca, 75 a Menorca, 86 a Eivissa i Formentera-, gaudeixen d’una normativa de seguretat pionera que pretén minimitzar el potencial risc que pot aparèixer en aquests espais en major o menor grau a causa dels fenòmens meteorològics associats al mar i al sol, així com a l'afluència de públic.
Per poder gaudir de platges segures és imprescindible realitzar una tasca constant de prevenció i aquesta és la labor que marca el Decret 2/2005 regulador de les mesures de seguretat i protecció que han de complir les platges i zones de bany de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la Direcció general d'Emergències i Interior.

79 inspeccions en 2019

En el que portem d'any, s'han realitzat un total de 79 inspeccions i visites tècniques a zones de bany de les illes que responen a la normal funció de vigilància i control de les mesures de seguretat recollides en aquest Decret. Entre les qüestions que se sotmeten a revisió es troben els elements de seguretat de la platja, la correcta senyalització i manteniment dels mateixos, l'abalisament de la zona, la torre de vigilància, el servei de rescat i també l'accessibilitat de la platja, no només per als banyistes que fan ús, sinó també l'adaptació a persones amb mobilitat reduïda o l'accessibilitat per a vehicles i embarcacions de rescat, etc.

El propi Decret estableix l'obligatorietat de “realitzar les accions i prendre les mesures necessàries per garantir la seguretat dels banyistes i la prevenció d'accidents i incidents a les platges”. En concret, especifica que s'han de “efectuar les gestions oportunes perquè l'organisme competent en cada matèria mantingui la zona destinada al bany totalment buidada d'animals i objectes que puguin presentar perill per als usuaris”.

Un informe tècnic

La Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització, a través de la Direcció general d'Emergències i Interior, va constatar en un informe realitzat pel seu personal tècnic a la platja de sa Ràpita alguns factors de risc que havien de ser tinguts en consideració per a minimitzar els riscos i donar així compliment a les mesures de seguretat obligatòries en zones de bany que marca la norma. Aquesta actuació i les seves conclusions responen a criteris estrictament tècnics de prevenció de riscos que de cap manera poden ni han de ser revisats amb criteris polítics.

En la inspecció duta a terme es va observar una acumulació de restes de posidònia en una zona molt determinada de la platja que en aquell moment es va considerar que podria obstaculitzar el pas dels serveis de rescat en cas de ser necessària una actuació urgent. També es van constatar altres deficiències com el mal estat de les instal·lacions de seguretat, la incorrecta senyalització i abalisament i l'absència d'elements necessaris per garantir la seguretat dels usuaris -megàfon, moto d'aigua operativa-.

La coordinació entre la Direcció general d'Emergències i Interior i els responsables de Medi ambient ha estat total des del principi. L'informe amb les observacions sobre deficiències en la seguretat de la platja de sa Ràpita va ser remès a la Conselleria de Medi Ambient, des d'on es va confirmar que tan aviat el consistori sol·licités el permís corresponent per actuar sobre les restes de posidònia, se'ls lliuraria el permís, supervisió i suport necessari per garantir que se solucionava la deficiència d'accessibilitat sense danyar la platja.

Tota aquesta informació va ser facilitada al Consistori per la Direcció general d'Emergències i Interior. Es va recomanar a l'Ajuntament de Campos actuar sobre la zona concreta en la qual l'acumulació de resta de posidònia podia suposar un risc, sense determinar si havien de ser o no eliminats, resituats o trobar una altra solució. Aquesta decisió correspon en última instància a l'administració municipal que ha d'actuar seguint els criteris de la Conselleria de Medi Ambient.

La posidònia és un bé d'enorme valor per a la nostra Comunitat Autònoma i el compromís d'aquest Govern és el de protegir-la, així com les nostres platges i espais naturals. En cap cas es considera des de la Direcció General d’Emergencias i Interior que la presència de restes de posidònia a les platges sigui incompatible amb la seguretat.