torna

Detall de la notícia

Imatge 3903312

La Comandància General de Balears i el Govern reforçaran les vies de col·laboració en situacions d'emergència

El comandant general Juan Cifuentes i la consellera Isabel Castro s'han reunit per establir els canals que permetin optimitzar els recursos disponibles

La Comandància General de Balears de l'Exèrcit de Terra i la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització han acordat augmentar les vies de col·laboració entre ambdues institucions per optimitzar els recursos disponibles a les Illes en casos d'emergències que requereixin d'operatius extraordinaris d'intervenció. Amb aquest objectiu s'han reunit la consellera Isabel Castro i el director general d'Emergències i Interior, Jaume Barceló, amb el comandant general Juan Cifuentes i el coronel cap de l'Estat Major, Juan Billón, a la seu de la Conselleria.

En paraules de la consellera Castro, “poder integrar els recursos amb els quals compta la Comandància en els protocols que es posin en marxa des d'Emergències, suposa un enorme salt qualitatiu en capacitat d'intervenció davant possibles catàstrofes”, per la qual cosa ha agraït al comandant general “la seva bona disposició” i ha subratllat la importància d'una col·laboració estreta i efectiva que redundi en benefici de la ciutadania”.

La Comandància General de Balears compta amb un un mòdul d'emergències preparat per intervenir en situacions de catàstrofes d'origen natural -meteorològiques, sísmiques o d'una altra índole- o provocades per l'home -incendis forestals, contaminació de qualsevol tipus, etc-. Aquest mòdul de suport a emergències intervé de manera immediata sobre el terreny amb efectius humans i materials mentre es produeix el desplaçament i desplegament de la Unitat Militar d'Emergències, amb la qual la DG Emergències i Interior ja compta en els seus protocols d'intervenció.

Entre les possibles intervencions que podrien ser coordinades des de la DG Emergències i Interior gràcies als mitjans posats a disposició per la Comandància, es troba el transport i assistència a damnificats, trasllats i evacuació de ferits, assistència sanitària primària, tractament veterinari, anàlisi de contaminants, suport logístic de manteniment i recuperació de vehicles, entre d’altres.