torna

Detall de la notícia

Imatge 3903667

Ajudes d'allotjament per fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus universitari durant el curs 2019-2020 (Residència UIB)

CONVOCATÒRIA AJUDES RESIDÈNCIA UIB PER AL CURS 2019 - 2020:

Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 29 d'agost de 2019 per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes d'allotjament per fomentar la integració dels nous estudiants de la Universitat de les Illes Balears a la vida acadèmica del campus universitari durant el curs 2019 - 2020.

 Es convoquen un total de nou beques d’allotjament, d’acord amb el detall següent:

 - Una beca per a la incorporació de dones a l’alumnat dels estudis que s’imparteixen a l’Escola Politècnica Superior.

 - Dues beques per a alumnes de Menorca.

 - Dues beques per a alumnes d’Eivissa.

 - Dues beques per a alumnes de Formentera.

 - Dues beques per a alumnes de Mallorca residents a algun dels municipis següents: Pollença, Alcúdia, Muro, Santa Margalida, Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Felanitx, Santanyí i ses Salines.

 La dotació màxima de les beques és de 540,00 euros mensuals durant el curs 2019 - 2020 (d’octubre a juny, ambdós inclosos) per al finançament del servei d’allotjament i berenar a la residència d’estudiants de la UIB.

L’imprès de sol·licitud s’ha d’emplenar en línia a la pàgina web de la Direcció general de Política Universitària i Recerca (http://dguni.caib.es) i s'ha de presentar, una vegada emplenada, juntament amb la documentació requerida a l'apartat 11 de l'annex 1 al Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca o a qualsevol de les dependències que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud s'ha d'adreçar a la Direcció General de Política Universitària i Recerca de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.

Si la sol·licitud s'envia per correu, s'ha de seguir el procediment establert al punt 10.3 de l'annex 1 de la convocatoria.

 Termini de presentació de sol·licituds: Des del 8 fins al 30 de setembre de 2019, ambdós inclosos.

 Termini d'esmena de la sol·licitud i de la documentació presentada: 10 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la notificació del requeriment a la persona interessada.

El pagament de l'ajut es ferà directament a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB).