vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 3901824

Programa Escacs a l'escola

Descripció del programa
Escacs a l’escola és un programa de formació i innovació educativa que té com a finalitat facilitar als centres educatius la implantació i el foment de la pràctica dels escacs com a eina pedagògica per enriquir el procés d’ensenyança i aprenentatge dels infants i per ajudar a desenvolupar d’una forma natural habilitats cognitives i socials: la memòria, la capacitat de concentració, la presa de decisions, l’acceptació davant l’errada, l’atenció, la reflexió, la visió espacial de la realitat, la resolució de problemes, el raonament lògic-matemàtic, el pensament creatiu, l’autoestima, la capacitat crítica, la iniciativa i l’empatia.

El programa es basa en una formació inicial bàsica del professorat, en el disseny d’un projecte de transferència i l’aplicació corresponent durant el curs 2020-2021 i en el seguiment de l’impacte formatiu en tot l’alumnat.
 

Persones destinatàries
Centres educatius sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria.

Contactes del Servei que coordina el programa
Servei d’Innovació Educativa
Telèfon: 971 17 77 81 - 971 17 78 00/extensió 62317
Adreça electrònica: sie@dgpice.caib.es

 

Accediu al curs 2020-2021

Accediu al curs 2019-2020.

Accediu al curs 2018-2019.