torna

Detall de la notícia

Imatge 3901824

Programa d'innovació educativa "Escacs a l'escola"

Els objectius del programa són els següents:

a) Promoure l’autonomia dels centres en la recerca de pràctiques educatives innovadores que contribueixin al desenvolupament de les competències de tot l’alumnat.

b) Impulsar l’ús pedagògic i didàctic dels escacs a l’aula com a eina educativa, formativa i participativa dins l’horari lectiu, a qualsevol àrea curricular, amb un mínim d’una sessió setmanal.

c) Conèixer la contribució dels escacs per millorar, entre d’altres, l’atenció, la concentració, la memòria, la resolució de problemes, la comprensió lectora, la presa de decisions, etc.

d) Potenciar, entre d’altres, la sociabilitat, l’ajuda entre companys, el respecte entre iguals, la igualtat de gènere, la gestió de les emocions, etc.

e) Fomentar els valors de l’esportivitat, l’esforç, la superació i la constància.

 

Accediu al curs 2019-2020.

Accediu al curs 2018-2019.