torna

Detall de la notícia

La Direcció general de Comerç atorga subvencions al petit i micro comerç de les Illes Balears per valor de més d'un milió d'euros

La Direcció general de Comerç, depenent de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, ha resolt de manera favorable 201 sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions per fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i serveis considerats emblemàtics.

Les ajudes aprovades sumen un total d' 1.006.153,68 euros. Aquesta xifra suposa un 84% del pressupost previst a la convocatòria, d’1.200.000 euros. La quantitat atorgada a cada una de les empreses varia segons l’ajuda sol·licitada. En qualsevol cas, l’import màxim que es pot rebre és de 7.000 euros per comerç.

Les empreses que han aconseguit la subvenció estan repartides entre les quatre illes. On més n’hi ha és a Mallorca, amb 99 expedients aprovats; a Menorca l’ajuda s’ha concedit a un total de 60 empreses; a Eivissa, a 39, i a Formentera, a 3.

Totes les inversions subvencionades han d’estar executades i pagades entre l’1 de novembre de 2018 i l’1 d’octubre de 2019. Si no es justifiquen, com a tard, el pròxim 1 d’octubre, l’ajuda quedarà revocada. També es retirarà en cas que es modifiqui de manera significativa el projecte presentat a la sol·licitud sense que la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius ho hagi aprovat.

A partir del 14 d’agost, data de publicació de la resolució del director general de Comerç, els interessats tenen un període de deu dies hàbils per presentar al·legacions. Passat aquest termini, la resolució es farà efectiva.