torna

Detall de la notícia

Imatge 3899919

Programa de Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora (curs 2019-2020)

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i la Conselleria d’Afers Socials i Esports donen continuïtat durant el curs 2019-2020 al programa de Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora.

Finalitat

Facilitar als centres educatius eines per impulsar una societat més justa, afavorint un pensament crític i transformador de la societat, que doni resposta als canvis econòmics, socials, polítics i culturals del món, des d’una perspectiva local, global i interdependent.

Destinataris

Tots els centres educatius sostinguts amb fons públics adscrits a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca el curs 2019-2020 que treballin amb ONGD subvencionades per la Direcció General de Cooperació o pels Fons Insulars de Cooperació.

Reconeixement d’hores de formació.

Dates de lliurament de la documentació

  • La sol·licitud de participació (annex 1) i el projecte (annex 2): fins al dia 11 de novembre de 2019.
  • La memòria (annex 5): fins al dia 30 de juny de 2020.

Més informació

  • Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa - Isabel Brunet. Adreça electrònica: sie@dgpice.caib.es. Telèfon: 971 177 781 (extensió 62313).
  • Servei de Cooperació de la Direcció General de Cooperació - Xisca Collado. Adreça electrònica: fcollado@dgcooper.caib.es. Telèfon: 971 177 200 (ext. 69424). 

Novetats

18/11/2019 - Relació de centres adherits. 

30/12/2019 - Convocatòries de formació (Eivissa i Mallorca).