torna

Detall de la notícia

Imatge 3896774

Oberta la convocatòria d'ajuts de lloguer per al 2019

En aquesta convocatòria s’ha eliminat el requisit de renda mínima

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, ha presentat avui la convocatòria d’ajudes de lloguer 2019, que sortirà, demà dia 3 de setembre, publicada al BOIB. Les ajudes es podran sol·licitar a partir de dia 4 de setembre i s’estendrà durant dos mesos, fins dia 4 de novembre.

El conseller ha anunciat que enguany es destinarà un total de 6,3 milions a les ajudes de lloguer, d’aquests 6.168.000€ són procedents de fons estatals —en compliment del Conveni d’Habitatge 2018-2021 subscrit el passat dia 2 d’agost de 2018 entre el ministre de Foment, José Luis Ábalos, i el conseller Pons— i altres 196.000€ de fons propis de la Comunitat Autònoma.

La principal novetat de la convocatòria d’ajudes de lloguer de 2019 és l’eliminació del requisit de renda mínima. D’aquesta manera, en aquesta nova convocatòria no serà necessari acreditar uns ingressos mínims per accedir a l’ajuda. Tot i així, es manté el límit d’ingressos màxims anuals per unitat familiar, que en caràcter general és de 22.558,77€ (inferior a 3 x IPREM). Per famílies nombroses de tipus general i persones amb discapacitat és de 360.078,36€; per famílies nombroses de tipus especial i persones amb majors discapacitats és de 37.597,95€.

El conseller ha assegurat que la nova convocatòria d’ajudes consolida una tendència iniciada a la passada legislatura d’increment progressivament el nombre de beneficiaris. D’aquesta manera, el conseller ha ressaltat que les condicions de la convocatòria també han millorat progressivament per arribar a com més persones millor, amb l'adaptació als preus de lloguers més alts a les Illes Balears, i també per posar les coses més fàcils a col·lectius específics amb més dificultats, com ara els joves.

Des de 2015 fins l’actualitat hi ha hagut un increment pressupostari de 4,5 vegades passant de 1,4 milions a 6.364.00 milions d’€.


Ajudes per a lloguers de fins a 900 euros
 
Per a la convocatòria de 2019, hi podrà haver ajudes per a sol·licitants amb lloguers de fins a 900 euros a totes les Illes Balears.
 
Cal recordar, que l’any passat l’Estat va acceptar, a petició de Balears, introduir una excepcionalitat per a incrementar la possibilitat de pagar ajudes per a lloguers de fins a 900.
 
Al conjunt de les Illes Balears, fruit de l’esforç conjunt del Govern balear i de l’Estat, totes aquelles persones que amb determinats ingressos (no superiors a 22.558 euros anuals amb caràcter general) tenguin un lloguer de fins a 900 euros podran sol·licitar també l'ajuda per pagar el lloguer.
 

Condicions per accedir a les ajudes i característiques
 
Per a la ciutadania en general, l’ajuda és del 40 % del preu del lloguer, amb un límit màxim de 4.000 euros anuals i de 330 euros mensuals per habitatge.
 
Hi ha una línia específica per als joves de fins a 35 anys i per als majors de 65 anys. En aquest cas, l’ajuda és del 50 % del lloguer fins als 600 euros i del 30 % entre els 601 i 900 euros, amb un màxim anual de 4.300 i 360 euros mensuals.
 
El límit d’ingressos dels llogaters integrants del nucli familiar a l’efecte de determinar la sol·licitud, també amb caràcter general, no pot superar tres vegades l’IPREM, 22.558,77 euros (7.519,59 € x 3).
 
Enguany s’han introduït condicions més flexibles per a determinats nuclis familiars. Així, en de família nombrosa de categoria general o de persones amb discapacitat, aquest límit ha de ser igual o inferior a quatre vegades l’IPREM (un límit d’ingressos de 30.077 euros), i fins a cinc vegades per a famílies nombroses especials o persones amb major discapacitat (un límit de 37.596 euros).
 
Altres condicions per obtenir les ajudes:
 
— Es pagaran les ajudes de lloguer corresponents entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019
— Ha de constar la constitució de la fiança a l’IBAVI.
— Són incompatibles amb la percepció de la renda bàsica d’emancipació (RBE), amb deduccions del lloguer corresponents al programa de renda adaptada o amb d’altres concedides per la CAIB o una altra administració.
 
No es consideren afectats els supòsits excepcionals en què els serveis socials de la CAIB aporten uns complements per al pagament del lloguer a beneficiaris en situació d’especial vulnerabilitat.
 
Es pot obtenir tota la informació sobre la campanya al 900 780 000 o a habitatge.caib.es.

Cal recordar que el Conveni d’Habitatge signat el dia 2 d’agost de 2018 entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Ministeri de Foment garanteix l’aportació estatal de 34,6 milions, i suposa assegurar 84 milions per a polítiques d’habitatge a les nostres Illes en els propers anys.
 
A la quantitat de 34,6 milions que incorpora el Govern central en el Conveni d’Habitatge 2018-20121, se sumen els 50 milions del Pla d’Habitatge de les Illes Balears que inclou, entre d’altres mesures, la construcció de 511 nous habitatges de protecció oficial.