torna

Detall de la notícia

Imatge 3884935

Tercer termini d'inscripció del Programa de Formació i Perfeccionament per al Professorat de l'EBAP 2019

Aquest programa inclou, d’una banda, l’Itinerari formatiu per al professorat de l’EBAP, que s’estructura en 5 mòduls i un total de 75 hores, i, d’altra banda, diversos tallers específics la finalitat dels quals és millorar a través de la pràctica determinats aspectes de la funció docent.

DESTINATARIS DEL PROGRAMA

Poden participar als mòduls de l’itinerari formatiu:

  • Les persones inscrites en la Base de dades del professorat general del Pla de Formació General de l’EBAP
  • Les persones inscrites en la Base de dades del professorat del Programa de Formació del Personal Directiu de l’EBAP.


Poden participar als tallers específics:

  • Les persones inscrites en la Base de dades general del professorat de l’EBAP i el personal col·laborador de l’Escola que hagi participat com a docent en alguna acció formativa organitzada per l’EBAP durant els anys 2016, 2017, 2019 o 2019.


OFERTA FORMATIVA DEL TERCER PERÍODE D'INSCRIPCIÓ:

El període d’inscripció previst per a les activitats formatives del Programa de Formació i Perfeccionament per al professorat de l’EBAP que s’hagin d’impartir els mesos d’octubre i novembre del 2019 és del 9 al 15 de setembre.

Les activitats formatives d’aquest tercer període són les següents:

• FF0002-4. Mòdul 2. Disseny, programació i planificació de la formació (semipresencial)
Del 6 al 25 de novembre. Dies presencials: 11 i 20 de novembre, de 16:00 a 18:30 hores.
Requisit exclusiu: acreditar aprofitament del mòdul 1.

• FF0003-7. Mòdul 3. El disseny de l’aprenentatge: disseny i elaboració de continguts i activitats formatives (semipresencial)
Del 8 al 25 d'octubre. Dies presencials: 10 i 21 d'octubre, de 16:00 a 18:00 hores.
Requisit exclusiu: acreditar aprofitament dels mòduls 1 i 2.

• FF0004-9. Mòdul 4.1. Execució d'accions formatives: Dinamització i tutorització d’accions formatives en línia (en línia)
Del 8 al 23 d'octubre.
Requisit exclusiu: acreditar aprofitament dels mòduls 1 i 2.

•  FF0005-10. Mòdul 4.2. Execució d'accions formatives: Habilitats docents en la formació presencial (presencial)
Dies presencials: 11, 13 i 18 de novembre, de 16 a 19 hores i 20 de novembre, de 16 a 20 hores.
Requisit exclusiu: acreditar aprofitament dels mòduls 1 i 2.

•  FF0007-14. Taller 1. Curació de continguts per al personal formador de l'EBAP
Del 8 al 22 d'octubre. Dies presencials: 8, 15 i 22 d'octubre, de 16:00 a 19:00 hores.
Requisit exclusiu: Persones inscrites a la BDGP i personal col·laborador dels darrers tres anys.

Si sou destinatari del programa i us interessa participar-hi, inscriviu-vos al web:
http://www.caib.es/sites/formacioebap/ca/ifp_convocatoria/


Si estau interessat/da en la inscripció en la base de dades general del professorat corresponent a les àrees de formació del Pla de Formació General de l'EBAP i a la formació de personal directiu, informau-vos al web:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3532872&coduo=2705&lang=ca