torna

Detall de la notícia

Imatge 3883476

Aprovat el decret d'ajuts per a menors víctimes de violència masclista

\ La normativa autonòmica va més enllà de l’estatal i cobreix per primera vegada els infants i joves els progenitors dels quals tenen una discapacitat provocada per l’agressió
\ Aquests menors podran rebre la prestació fins que compleixin 22 anys i, excepcionalment, fins als 25 si cursen estudis


Aquest divendres el Consell de Govern ha aprovat, a proposta de la consellera d’Afers Socials i Esports, el Decret d’ajuts per a persones menors d’edat víctimes de violència masclista o conjugal o entre persones amb una relació anàloga, tal com preveu la Llei de suport a les famílies aprovada ara fa un any.

La normativa estableix que poden rebre aquests ajuts els menors que es trobin en alguna de les situacions següents:

— Quan un dels seus progenitors hagi mort com a conseqüència d’haver estat víctima de violència masclista o conjugal, o entre persones amb una relació anàloga a la conjugal.
— Quan un dels seus progenitors pateixi un grau de discapacitat igual al 33 % o superior com a conseqüència d’haver estat víctima de violència masclista, en cada un dels seus supòsits.


Ajuts equivalents al 80 % de l’IPREM mensual

Aquesta prestació social és complementària d’altres prestacions del sistema públic. De fet, els infants i joves orfes a conseqüència de la violència masclista perceben un ajut estatal. L’ajut autonòmic que s’ha aprovat avui preveu una quantia mensual de 438,88 €, que suposa el 80 % de l’IPREM, que actualment és de 548,60 €.

El decret autonòmic va més enllà de l’estatal perquè possibilita que també rebin la prestació els menors víctimes d’aquesta violència que tenguin un progenitor amb un grau de discapacitat del 33 % o superior provocada per l’agressió.

En el marc d’aquest decret, s’entén com a relació anàloga a la conjugal la relació de la qual es pugui acreditar la formalització, amb caràcter previ als fets. També s’hi inclouen les parelles en els casos en què, malgrat no haver formalitzat la seva unió, es puguin demostrar una convivència estable abans dels fets i descendència en comú.

Beneficiaris

Els menors víctimes de la violència masclista o conjugal podran rebre aquesta prestació fins que compleixin 22 anys i, excepcionalment, fins que en facin 25 si cursen estudis acadèmics o formatius.